Den första boken som kom ut från tryckpressen 1976 var invandrarromanen Ken tietäis huomisen (Vem känner morgondagen)  av Martta Martinlompolo.

Eldsjälar håller liv i Finn-Kirja

Sverigefinnarnas förlag Finn-Kirja grundades i Stockholm den 10 maj 1975 på initiativ av Föreningen för Sverigefinska Skribenter. Finn-Kirja har publicerat skönlitteratur, diktböcker, novellsamlingar, antologier, biografier och andra verk som är skrivna på finska av sverigefinska författare. Författarlaget har anordnat under åren ett flertal seminarier, möten med författare, skrivkurser och skrivtävlingar.
Den första boken som kom ut från tryckpressen 1976 var invandrarromanen Ken tietäis huomisen (Vem känner morgondagen) av Martta Martinlompolo. Boken översattes till svenska 1977.

Riitta Larsson är en av föreningens eldsjälar. Hon var med i det allra första mötet och är styrelsemedlem sedan 1983. Under en period var hon ordförande.
-I början rådde en stor entusiasm bland skribenter. Vi fick in många manuskript och Finn-Kirja publicera 8 böcker under året 1978. Under 1980-talets början var det tystare. Efter att Raimo Kanerva hade valts till ordförande 1983 blåste han liv i sällskapets verksamhet, berättar Riitta Larsson.

Under de första åren hade förlagets uppdrag definierats som att författarna skulle skriva om och dokumentera sverigefinnarnas liv i skönlitterära former. En av de drivande pionjärerna i detta gigantiska arbete var professor Osmo Hormia.

Sverigefinnarna fick minoritets status för tio år sedan. I och med den här förändringen var det också lämpligt att flytta tyngdpunkten till att publicera skönlitterära alster som tar upp frågeställningar ur minoriteternas synvinkel.

De flesta av skribenterna skriver på sin fritid. Flera av förlagets författare har publicerat fyra böcker eller mera. Särskilt de unga inspireras att skriva böcker eller berättelser på finska. Förlaget publicerade en antologi av yngre författare på 1980-talets mitt.
-Finn-Kirja uppmuntrar oss att skriva och är en viktig kanal för att publicera våra egna texter. Samtidigt får vi veta vad de andra skribenterna har gjort i sina skrivarlyor, säger författare Erkki Vittaniemi.

De viktigaste litterära evenemangen där förlaget har deltagit är bokmarknaden på Finlands-institutet, bokmarknaden i Eskilstuna, Lahtis poesimaraton samt seminarier och kampanjer i Helsingfors.

Föreningens ekonomi vilar idag på två ben. Försäljningen av böcker och bidrag från Statens kulturnämnd. Nya upplagor har utgivits av ett antal böcker och publiceringstakten har ökats de senaste åren. Inkomsterna drygas under jubileumsåret ut med hjälp av försäljningen av poesikort.

Alexander Milrin

Sidan uppdaterad 2010-04-28

visste du att...

...det sverigefinska bokförlaget Finn-Kirja har fyllt 35 år. Jubileumsfesten hölls på finska ambassaden den 22 april.

visste du att...

...under jubileumsfesten offentliggjordes en publikation om förlagets historik Finnien Kirjaamaa (Nedtecknat av finnarna). I historiken ges en inblick i föreningens verksamhet, korta presentationer av förlagets författare och överblick av produktionen åren 1975-2010.

visste du att...

...Finn-Kirja har skapat sverigefinsk litteraturhistoria på sina egna villkor. I de litterära verken återges det som sverigefinländare känner till och det kultur man lever i. Finn-Kirja har publicerat flera av sverigefinska skönlitterära klassiker.

>>>Finn-Kirjas hemsida

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?