Kommunens finsktalande kommunikatör Anneli Clevenrot besöker en förskola.

Engagemang är guld värd

Rätt person på rätt plats kan vara avgörande i arbetet med de nationella minoriteterna. Nykomlingen i det finska förvaltningsområdet, Södertälje, har snabbt lyckats kartlägga språkkunskaperna i kommunen, stöttat många finska projekt och nått sverigefinnar som annars inte är aktiva i föreningar.
Engagerade personer i den kommunala förvaltningen är en nyckel till framgång. Det bevisar kommunens finsktalande kommunikatör Anneli Clevenrot.
-Jag tror att det kan vara bra att inte vara helsvensk, att man anställer någon som kan språket, känner till kulturen och har kontakter, säger hon.

Anneli Clevenrot har sina rötter i Finland och har bott i Sverige i 40 år.
Hennes första prioritet blev att ta reda på hur många finsktalande som arbetar inom kommunens förvaltningar och hon valde både traditionella och okonventionella metoder.

En enkät visade att det finns finsktalande på nästan varje förvaltning. Till exempel är det bara två av kommunens omkring 61 förskolor som inte har finsktalande personal.
-Jag satte mig också på en stol i Medborgarcenter varje tisdag och hade en finsk flagga bredvid mig och frågade alla som gick förbi och som jobbade i huset om de kunde finska. Dagligen hittade jag någon, berättar Anneli Clevenrot.

Alla sa ja till att vara uppskrivna på en lista som nu används när finsktalande besöker kommunens Medborgarcenter under de särskilda öppettiderna och vill ha information inom något område.
-Det är väldigt positivt att lyfta fram språket bland personalen och det dyker upp personer som man inte visste hade finsk bakgrund, säger Anneli Clevenrot.

Nästa steg blev att samla ihop en samrådsgrupp och efter besök hos samtliga finska föreningar utsågs nio ledamöter. Mötena hålls på finska och gruppen för fram behov och önskemål till kommunikatören som tillsammans med andra tjänstemän bedömer vilka insatser som är viktigast för utveckla finska språket och kulturen. Alla beslut är offentliga, eftersom man anser är det är viktigt med insyn.

Södertälje vill satsa på kultur- och språkprojekt, hittills har det bland annat handlat om projekt som undersöker sverigefinska ungdomars kulturella och språkliga hemvist, folkdans för barn, finsk dockteater, produktion av trycksaker och en uppläsningstjänst för finsktalande på webben.

Allt från stora evenemang som Finska veckan till smalare projekt som filmvisning för synskadade via bildtolkning är viktiga, menar Anneli Clevenrot.
-Det gäller att hitta pärlorna. Jag tror på att träffas kring kulturella aktiviteter, att få höra finskan och lyfta statusen för språket. Jag vill ta bort den gamla fördomsfulla bilden av finländare.

Språksituationen på äldreboendena kartläggs just nu och i dagsläget finns ett demensboende med finsktalande personal. Enligt Anneli Clevenrot skulle det behövas minst 33 platser för finsktalande äldre i kommunens övriga äldreboenden.
-Behovet att få använda sitt språk är överhuvudtaget störst bland de äldre. De som kom till Södertälje på sextiotalet lärde sig inte alltid svenska och för dem har det varit svårt att vara i kontakt med myndigheter, säger hon.

En svår uppgift är att nå finsktalande som inte är föreningsaktiva men via kontakter lyckades det.
-Jag ringer helt enkelt hem till dem och de blir så glada och säger: Ringer du verkligen till mig? Sedan kommer de till mötena, berättar Anneli Clevenrot.

Södertälje med sina 85 000 invånare är en kommun med många nationaliteter och Anneli Clevenrot tror att minoritetsspråksarbetet kommer att gagna fler och leda till att man ser flerspråkigheten som en resurs för kommunen.
-Vi har skapat en modell som vi kommer att kunna använda även för andra språkgrupper i framtiden.

Hur viktigt är statsbidraget på 1,5 miljoner kronor?
-Pengarna är inte avgörande men det är klart att vi inte hade kunnat genomföra alla goda idéer utan pengar. Men allra viktigast är intresset att synas som vi väckt hos de finska föreningarna. Vi har skapat en positiv atmosfär. Att vara finskspråkig har blivit en merit.

ANN-HELÉN LAESTADIUS

Sidan uppdaterad 2015-05-19

Korta fakta...

Antal invånare: ca 85.000 (2009, SCB)
Antal finsktalande: ca 13.000 (SCB)
Minoritetspengar från staten: 1,5 miljoner kronor.

Information...

Södertälje kommun har delar av sin hemsida på finska:
>>>till hemsidan

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?