Språkbad i Sveriges minsta samekommun

Älvdalen är den sydligaste kommunen med aktiv renskötsel och Idre en av de minsta samebyarna i Sverige. Antalet samer är få, men nu står det ”Älvdaelien tjielte” i kommunvapnet.
Det övergripande målet är att kommunen ska öka antalet medborgare som talar och förstår det samiska språket, berättar Malin Ripa, sydsamisk samordnare.

Det är ingen lätt uppgift eftersom antalet samisktalande är få. Här liksom på många andra platser har sydsamiskan praktiskt taget försvunnit i det dagliga livet. Men rötterna finns kvar och intresset ökar.
- Vi började med att anordna kurser med språket som en röd tråd. Renskötsel och slöjd är perfekta arenor, säger Malin Ripa.

Renskötarsamiska och slöjdsamiska visade sig vara naturliga ingångar till att revitalisera språket. Fler liknande kurser och aktiviteter är planerade, både för barn och föräldrar. Fritidsverksamhet för samiska barn ordnas en dag i veckan. Målet är att utöka till 4-5 dagar per vecka.

Hon märker även av intresset på annat sätt. En och en halv dag i veckan sitter hon i kommunens telefonväxel.
- Det är fullt upp hela tiden.

Inte så att hon bara talar sydsamiska under telefontiderna, men frågorna är många kring minoritetsreformen och det mesta hamnar i knäet på henne.
- En viktig uppgift är därför att sprida kunskapen inom kommunen och fördela informationen på fler händer, tycker hon.

I flera år har Malin Ripa arbetat som lärare i Norge. Samarbetet med Norge är viktigt för henne, både i Elgå, norsk granne till Idre, och i Snåsa i Nord-Tröndelag, ett betydelsefullt sydsamiskt centrum. Ibland åker barn och föräldrar från Idre till Snåsa och deltar i språk- och kulturveckor på sameskolan.
- Vi ligger ljusår efter Norge när det gäller utveckling av läromedel på sydsamiska, men vi räknar med att Sverige kommer ikapp, säger hon.

Härjedalen och andra sydsamiska förvaltningskommuner i Sverige finns också med i samarbetet, så samordnaren i Älvdaelien tjielte rör sig inom ett vidsträckt geografiskt område.

Det handlar inte bara om att revitalisera ett språk och en kultur i en region med urgamla sydsamiska traditioner. Kommunchefen i Älvdalen, Stefan Linde, pekar på andra och allvarligare hot mot renskötseln och därmed också samekulturen. Det ena är försäljningen av statlig renbetesmark till privata intressenter, det andra är rovdjurens framfart i renhjordarna. Medlemmarna i samebyn och deras företag lever dagligen med detta hot samtidigt som rennäringen betyder mycket för sysselsättningen i området. 
- Utan renskötsel finns ingen grogrund för kultur och språk kvar, skriver kommunchefen i en redovisning till Sametinget.

Helena Andersson driver företaget Renbiten tillsammans med maken Peter Andersson. De satsar på produkter och tjänster med koppling till samekulturen. Hon är ”dalkulla” och ingift i samebyn och utgör på så sätt en minoritet i minoriteten, men hon brinner för det samiska språket och den samiska kulturen.
- Jag vill att vår gemensamma dotter ska få del av kulturarvet. Hon visade intresse för samiska redan när hon vara 1,5 år, men då var det svårt att få undervisning.

I dag är dottern sex år. Hon hoppas att satsningen på minoritetsspråk ska ge resultat och vill själv vara med och lära sig.
- Ju tidigare barnen får del av språket, desto bättre är det, men det är även viktigt att hela familjen får möjlighet att utveckla det samiska språket, säger Helena Andersson.


BIRGER EKERLID

Sidan uppdaterad 2015-05-22

Älvdalens kommun...

...har kommit igång med en rad konkreta och synliga projekt, men det är framför allt ett arbete på lång sikt.
- Det kommer att ta tid att åstadkomma en bra plattform för framtiden, summerar kommunchefen i Älvdalen, Stefan Linde, i sin redovisning till Sametinget.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?