Fortfarande stor okunnighet om minoritetslagen

Rapporten för 2011 visar att väldigt få av kommunerna i Sverige lyckas med att leva upp till det grundskydd för de nationella minoriteterna som formulerats i lagstiftningen. I dag överlämnas rapporten till regeringen.

- Grundskyddet ger bland annat rätt till information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och inflytande. Detta ska samtliga kommuner, landsting och regioner leva upp till men tyvärr verkar de flesta över huvud taget inte känna sig berörda av lagstiftningen, säger Lennart Rohdin, chef för länsstyrelsens enhet för minoritetsfrågor.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. I dag överlämnar de sin årliga rapport till regeringen.

Rapporten visar dessutom, enligt ett pressmeddelande, att inte ens de kommuner, landsting och regioner som fått ett utökat ansvar för minoritetspolitiken når målen med lagstiftningen.
- Inom dessa så kallade förvaltningsområden når man oftast upp till grundskyddet som ska finnas i hela Sverige men sedan verkar det vara stopp. Det är som om ansvarstagandet för dessa frågor generellt sett tar slut en nivå för tidigt, säger Lennart Rohdin.

- Ett talande exempel på detta är att de statsmedel som regeringen avsatt till insatser för att främja de fem nationella minoriteternas kulturer och språk inte används, av totalt satsade 79,8 miljoner kronor under 2011 är det bara 51,4 miljoner kronor som förbrukats, säger Aina Negga, Sametingets utvecklingsledare för det minoritetspolitiska uppdraget.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget vill med årsrapporten göra regeringen särskilt uppmärksam på:

>Fortsatta satsningar på läromedel på nationella minoritetsspråk behövs.

>Bristen på modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken gör det omöjligt för kommunerna att leva upp till lagens krav.

>De pengar som anslagits till integrerad samisk undervisning ska användas till att öka möjligheterna för fler elever på fler platser att studera på samiska.

>Språken romani chib och jiddisch behöver anslås tillräckligt med resurser för att hållas levande och utvecklas.

>Myndigheter på alla nivåer behöver upplysas om sina skyldigheter också gentemot romska medborgare.

Sidan uppdaterad 2012-03-12

Läs hela rapporten för 2011...

>>>>här

Uppföljningsansvar...

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA:

Lennart Rohdin, enhetschef
Enheten för nationella minoriteter, Länsstyrelsen i Stockholms län
072-247 40 40
lennart.rohdin@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Aina Negga, utvecklingsledare
Mioritetspolitiska uppdraget, Sametinget
070-62 189 77
aina.negga@sametinget.se
www.sametinget.se

Fakta...

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?