Nationella minoriteter


 

april 2013

Bild>> Rapport 2012:
Positiv utveckling för nationella minoriteter

Den 8 mars 2013 överlämnade Länsstyrelsen och Sametinget sin gemensamma rapport om det minoritetspolitiska arbetet 2012 till regeringen.

 

Inspirationsskrift>> Inspirationsskrift om delaktighet och inflytande

Delaktighet och inflytande är enligt Europarådet förutsättningar för att de nationella minoriteternas rättigheter ska kunna förverkligas. Att stärka de nationella minoriteternas inflytande är en viktig del av den svenska minoritetspolitiken.

Länsstyrelsen och Sametinget har tagit fram en skrift där du kan läsa om hur nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande och delaktighet för nationella minoriteter. Beställ broschyren på Länsstyrelsens webbplats eller ladda ner som pdf.
 

Bild>> Lägesrapport om samiska

Samiskt språkcentrums årliga lägesrapport över de samiska språken i Sverige visar att samiskt revitaliseringsarbete i hög grad bygger på stort engagemang och stark vilja hos den samiska befolkningen att återta språken. Brister i utbildningsmöjligheter och bristen på samiska program i TV och radio är två exempel på omvärldsfaktorer som sätter käppar i hjulen för en positiv språkutveckling.
 

>> Borås 2012 års sverigefinska minoritetskommun

Den 24 februari firades för tredje gången sverigefinnarnas dag. Som en del av firandet utdelades en utmärkelse till 2012 års sverigefinska kommun, det vill säga till den kommun som genom konkreta insatser förbättrat finska språkets ställning och sverigefinnarnas förhållanden. Utmärkelsen gick till Borås kommun.
 

>> Språkrådsdagen den 2 maj

Språkrådet ordnar varje år en heldagskonferens om språken i Sverige. På konferensen delas bland annat Minoritetsspråkspriset ut.
 

Ramkonventionsrapport och Sveriges kommentarer

Sverige bör fördubbla sina insatser för att de nationella minoriteterna ska få den service de har rätt till i berörda kommuner, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Insatserna bör särskild ha fokus på språkutbildning, och riktad rekrytering av personer som talar minoritetsspråk.

Det anser Europarådets rådgivande kommitté som också vill se större insatser för att bland annat få fler lärare i minoritetsspråken. Kommittén vill också att Sametingets roll i beslutsprocesser som rör samer säkerställs, bland annat offentliga angelägenheter som samhällsplanering och rennäring samt frågor som rör utbildning och kultur.

>> Läs hela yttrandet (ramkonventionsrapporten från Europarådets rådgivande kommitté) som kom i slutet av förra året

>> Läs regeringens kommentarer

 

Bild>> 8 april - Romernas
internationella dag

Romernas internationella dag firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Då infördes också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält. Trots att romerna bor på alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler. En av dessa är romernas dag som firas över hela världen den 8 april.
 

Ingen flaggdag för Tornedalen

Svenska Akademien, som ibland får förfrågningar att införa flaggdagar i sin almanacka, tar tillbaka sitt beslut om att göra 15 juli till flaggdag för Tornedalen. Orsaken är att beslutet kritiserats för att inte vara förankrat bland olika kultur- och minoritetsorganisationer i Tornedalen. Frågan kommer att väckas igen när organisationerna har enats om ett gemensamt yrkande.
 

Ny kollega

Ellen Omma är ny medarbetare på Sametinget i Kiruna. Sedan den 28 januari 2013 arbetar hon som handläggare med det minoritetspolitiska uppdraget. Kontaktuppgifter till Ellen: 0980-780 37, 070-244 06 97, mailto:ellen.omma%40sametinget.se
 

Omorganisation på Länsstyrelsen i Stockholms län

Vi som arbetar med nationella minoriteter på Länsstyrelsen finns från och med årsskiftet 2012/2013 på avdelningen för tillväxt. Våra frågor ingår nu i enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor. Vår enhetschef heter Christian Foster. Avdelningschef, tillika tillväxtdirektör, är Mats Hedenström.
 

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev, klicka här »

Tipsa en vän eller kollega
Skicka vidare till en vän »

Vill du avsluta din prenumeration, klicka här »
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).


http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-21F2-A-86 Sametinget
SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA
Telefon: 0980-780 30
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-21F2-B-86
kansli@sametinget.se

Länsstyrelsen i Stockholms län
LÄNSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS LÄN
Box 22067, 104 22 STOCKHOLM
Telefon: 08-785 40 00
lansstyrelsen.se/stockholm
mailto:minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se