Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola

tumnagel

I den här skriften ges kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i skolan. Skriften är reviderad september 2015.

Kommuners information till skola, föräldrar och elever är en förutsättning för att rättigheterna ska nyttjas. Syftet med denna skrift är att skolans huvudman ska få kännedom om vad som gäller och därmed förbättra sina förutsättningar att informera skolor och föräldrar.Förändring i Skollag som gäller från den 1 juli 2015.”En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk”.Det innebär för modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk att kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

LyssnaLadda ner som PDF (1260 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
Gratis, porto tillkommer
Antal sidor
8
Best nr
07:1002