Romsk samrådsgrupp hoppar av samarbete

Den romska samrådsgruppen i Stockholms stad har sagt upp sitt uppdrag att samverka med kommunens tjänstemän i framtagandet av en romsk strategi. De protesterar mot att de inte får sitta med i styrgruppen.
 

"I regeringens uppdrag till Stockholm stad som utvecklingskommun står det tydligt att romsk inkludering ska nås genom romskt delaktighet och inflytande. De valda medlemmarna känner sig inte lyssnade till och känner sig nu svikna ytterligare en gång av samhället". Det skriver bland annat Domino Kai i ett pressmeddelande.

"En styrgrupp som inte har romsk kompetens kommer alltså att bereda och besluta om att lämna vidare en strategi, som den romska samrådsgruppen sägs ansvara för fram till 2021. Detta går emot regeringens uppdrag om romsk delaktighet och inflytande inom en utvecklingskommun. Ett politiskt beslut om en ny romsk strategi kan inte tas av kommunfullmäktige under dessa omständigheter. Att säga nej till romskt inflytande och delaktighet riskerar att skapa ett urvattnat dokument som mer är i linje med den assimilationspolitik och den föråldrade struktur som fortfarande råder och som inte minskar förtroendeglappet", står det i pressutskicket.

Annika Hjelm är direktör för mänskliga rättigheter i Stockholms stad. Hon säger så här:
- Det är jättetråkigt att den romska samrådsgruppen valt att avgå. Det här är ett högt prioriterat arbete inom staden.

Annika Hjelm förklarar att den romska samrådsgruppen från starten i januari 2017 varit delaktiga i arbetet med att ta fram en strategi för romsk  inkludering i Stockholms stad men att samrådsgruppen och styrgruppen har olika roller.
- Samrådsgruppen står för sakkunskap om romers livsvillkor i staden som varit väldigt värdefull när vi tillsammans med dem tagit fram det huvudsakliga innehållet till strategin. Styrgruppen består av förvaltningschefer som ska se till att strategin som ett nytt policydokument som ska styra stadens arbete fungerar i de verksamheter de ansvarar för. Avsikten var att samrådsgruppen och styrgruppen nu skulle utgöra en gemensam arbetsgrupp i det avslutande arbetet med förslaget till strategi. Beslut om strategin fattas av folkvalda i kommunfullmäktige.

Exakt vad som händer nu framöver är oklart då den romska samrådsgruppen valde att avgå vid det första gemensamma mötet med styrgruppen i går eftermiddag, den 14 juni.
- Det här hände i går kväll så jag har inte hunnit titta vidare på detta ännu, säger Annica Hjelm.

Personerna i den romska samrådsgruppen menar att det här går tvärs emot Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och minoritetslagen, och stärker den kritik Sverige fått ta emot av flera instanser för att åtagandet av de nationella minoriteterna inte upprätthålls.
- Detta går vi inte med på! Vi har också rättigheter och det heter mänskliga rättigheter; att bli lyssnade till och att bli behandlade som jämlikar på samtliga nivåer i samhället. Det gäller även i det politiska arbetet, säger Domino Kai, Diana Nyman, Rosita Grönfors och Angelina Dimiter Taikon i pressutskicket.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2017-08-29
Domino Kai Arkivbild: Jimmy Gustafsson
Domino Kai Arkivbild: Jimmy Gustafsson

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?