Kalendarium - Evenemang

2017-11-18 – 2017-12-10

TRANSIT/VÄLITILA- Fröken Finlands 100-års fest

Väsby Konsthall
Se nedan
”TRANSIT/VÄLITILA- Fröken Finlands 100-års fest”, Väsby Konsthall 18/11-10/12
Transit/Välitila är en konsthändelse som vill fira Finlands 100-årsdag genom att visa konst av människor som har två kulturer med sig i bagaget, men som har finskhet som gemensam nämnare.

Projektgruppen har involverat konstnärer och artister som alla har genomgått den förändringsprocess som sker när man möter nya vanor och beteenden och andra värderingar än dem man har med sig från uppväxten. Målet är att visa en mångfasetterad bild av olika relationer till Finland, Fäderneslandet och det nya hemlandet och att visa annorlunda ”finsk konst” och framförallt berätta om hur man använt sig av konsten i sin integrationsprocess.

Under Konsthändelsen möter finska, ingermanländska, lettiska och karelska, numera i Finland bosatta konstnärer sverigefinska konstnärer och artister i en konstutställning med tillhörande evenemang i Väsby Konsthall och kulturhuset Messingen i Upplands Väsby. Under utställningstiden visas barnteaterföreställningen ”Vilket kalas” av Uusi Teatteri, special komponerad inför jubileumsåret, folkmusikföreställning med Anna Fält, och vi gästas av författaren Maarit Turtiainen som berättar om sverigefinsk litteratur vid en föreläsning. Det kommer också erbjudas workshops i folksång och skapande skrivande.

Konstutställningen tar hela Konsthallen i anspråk med Transit/Välitila- konstnärsgruppen tillsammans med utställningen ”Vardagens Alkemi” av Jaana Partanen. Vi visar grafik, oljemålningar, foto, installationer, digitalkonst, vaxmålningar och film.

Medverkande konstnärer:
Från Finland:
Age-Elisa Riekkinen, Olga Malytcheva, Valeri Nuija och Jaana Partanen (med egen utställning)
Från Sverige:
Sinikka Hämäläinen, Salla Vartiainen och Sarianna Kranz
Artister och författare: Anna Fält, Uusi Teatteri och Maarit Turtiainen
Konsthändelsen har producerats med stöd från: Statens Kulturråd, Stockholms läns Kulturförvaltning och Kulturfonden för Sverige och Finland.
Konsthändelsen är också en del av det officiella programmet Finland 100 år. Du hittar oss också på Finska Statens samlade programsida www.suomifinland100.fi