Detta gäller utanför förvaltningsområdena

I de kommuner i Sverige som är förvaltningsområden har samer, tornedalingar och sverigefinnar särskilda rättigheter. Men man får inte glömma bort att den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den ger alla fem nationella minoriteter särskilda rättigheter.

 

Den nya lagen kallas Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den kom år 2010. I den finns ett grundskydd. Det gäller alla fem nationella minoriteter i alla kommuner i hela Sverige. Lagen slår fast att kommuner ska jobba för att nationella minoriteter både har kvar, och utvecklar, sin kultur. De ska också jobba för att de som tillhör en nationell minoritet fortsätter att tala, eller lär sig att tala, sitt minoritetsspråk. Ofta vet de som tillhör en nationell minoritet själva hur de vill att deras språk och kultur ska stöttas på bästa sätt. 

Ingår inte din kommun i ett förvaltningsområdet? Lagen ställer ändå krav på hur din kommun ska arbeta. Här nedanför kan du läsa vad lagen säger. Ett ord som ofta dyker upp är förvaltningsmyndighet. Det betyder ungefär alla statliga och kommunala myndigheter. 

Så här säger lagen:

1. Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna om vad lagen ger dem för rättigheter.

2. Om det finns frågor som handlar om en nationell minoritet, ska förvaltningsmyndigheter fråga dem vad de tycker.

3. Samråd är viktigt. På samråd träffar kommunen några personer som ingår i en nationell minoritet, och som valts ut av de andra i den minoriteten. På samråden kan kommunen och de utvalda diskutera sådant som är viktigt för den nationella minoriteten.

4. Alla delar av svenska staten och kommuner i Sverige har ett speciellt ansvar för de nationella minoriteternas språk och kultur. Språken och kulturerna ska stöttas på olika vis så att de finns kvar, och så att de utvecklas. Utvecklingen är viktig, annars blir språken och kulturen som gamla museiföremål istället för att fortsätta vara levande och viktiga.

5. Det är extra viktigt att barn får lära sig sitt språk och sin kultur.

6. En del kommuner har personal som kan tala finska, meänkieli eller samiska. I så fall har en person som tillhör någon av just de nationella minoriteterna en särskild rättighet. Om personen har ett ärende hos kommunen har han eller hon rätt att tala eller skriva på sitt minoritetsspråk.

7. Förvaltningsmyndigheter ska försöka se till så att det finns personal som kan tala finska, meänkieli och samiska. Men sådan personal måste inte finnas alla tider eller dagar i veckan.

8. Det är extra bra om de som jobbar med att ta hand om gamla kan tala finska, meänkieli eller samiska. Då ska man få prata de språken om man är gammal och får hjälp.

9. Sverigefinnar eller samer har rätt att skriva på finska eller samiska i mejl eller brev till: Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Kommuner kan jobba på många olika vis med nationella minoriteters rättigheter. Här kommer några råd till kommuner:

1. Fråga de nationella minoriteterna vad de tycker är viktigt. Det kan man göra på ett samråd. Skriv ner vad som ska göras i en plan.

2. Se till att de som är anställda i kommunen vet vad som står i lagarna om de nationella minoriteterna.

3. Det finns en bra bok som Sametinget har skrivit. Det är en handbok som visar hur kommuner och myndigheter kan använda det samiska språket.

4. Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget och en organisation som heter Sveriges kommuner och landsting sprider information om nationella minoriteter. Din kommun kan höra av sig till dem.

5. Ha samråd. På samråd har de nationella minoriteterna valt ut en eller två personer som kan säga till kommunen vad alla i den nationella minoriteten tycker. Samråd är särskilt viktigt i frågor om skolan, unga, kultur eller äldres vård.  

6. En kommun kan bli förvaltningsområde. Då får språken samiska, finska och meänkieli ett starkare stöd än i en ”vanlig” kommun.

7. Ta reda på om det finns personal i kommunen som kan tala samiska, finska eller meänkieli. Om det inte gör det, försök anställa någon som kan.

8. Ha kvällar där kommunen kan ge information till de nationella minoriteterna om kommunens arbete.

9. Om man tillhör en nationell minoritet har man rätt att få lära sig sitt minoritetsspråk i skolan. Det står om det i lagen som gäller skolan. Nationella minoriteter har större rättigheter än andra när det gäller att lära sig sitt språk. Man har rätt till det även om man inte kan språket så bra, och även om man inte talar det hemma varje dag.

Texten omarbetad till lättläst av Karin Fingal

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2018-07-02

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?