Dokumentarkiv

Det här arkivet innehåller dokument som rör de nationella minoriteternas rättigheter.
Söktext  
Sortera på  
Kategorier

Sökresultat

337 träffar.

Lärarförsörjningen för de nationella minoriterna- hur kan den tryggas? (2011:14 R)

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-12-21, publ: 2011-11-21
Högskoleverket fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur Sverige på e...  Mer...

Högskoleverket fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för hur Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner vad gäller tillgången på lärare som kan undervisa i och på de nationella minoritetsspråken. I uppdraget ingår att göra en översyn av högskoleutbildningar i de nationella minoritetsspråken. Det ingår även att i genomförandet samråda med ett antal berörda myndigheter och representanter för de nationella minoriteterna.

Rätt till förskoleplats för vissa nationella minoriteter

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-21, publ: 2011-11-21
Rätt till förskoleplats för vissa nationella minoriteter I 47 kommuner har de som talar minoritet...  Mer...

Rätt till förskoleplats för vissa nationella minoriteter

I 47 kommuner har de som talar minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska laglig rätt till förskoleverksamhet på det egna språket. Trots detta erbjuder inte en fjärdedel av kommunerna sådana förskoleplatser. Det visar Skolinspektionens riktade tillsyn. Här kan du läsa mer om tillsynen.

Nationella minoriteter i äldreomsorgen

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-11-21, publ: 2011-11-21
Rapporten från Socialstyrelsen redovisar hur äldre från de nationella minoriteterna uppfattar kva...  Mer...

Rapporten från Socialstyrelsen redovisar hur äldre från de nationella minoriteterna uppfattar kvaliteten på äldreomsorgen. Den är ett första steg i arbetet med att förbättra kunskapsläget om äldre från dessa grupper

Diskrimineringslagen

[Lagar] Uppd: 2011-10-27, publ: 2011-10-27
Diskrimineringslag (2008:567)Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra ...  Mer...

Diskrimineringslag (2008:567)
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Handbok om nationella minoriteter

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-10-24, publ: 2011-10-24
Handbok om nationella minoriteter för kommuner, regioner och landsting. Länsstyrelsen i Stockholm...  Mer...

Handbok om nationella minoriteter för kommuner, regioner och landsting.
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat rådgivning och information.
Den här handboken har tillkommit som en del i detta uppdrag. Syftet är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Folder om grundsskyddet

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-10-20, publ: 2011-10-20

Information om grundsskyddet från Länsstyrelsen i Stockholms län och sametinget.

Socialtjänstlagen

[Lagar] Uppd: 2011-10-14, publ: 2011-10-14

Socialtjänstlag (2001:453)

Inspirationsbok om utbildning och arbete för romer.

[Informationsmaterial, Om romer] Uppd: 2011-09-15, publ: 2011-09-15

Romsk kraft- en inspirationsbok om vägar och utbildning till arbete.

Handbok om nationella minoriteter för regioner, kommuner och landsting-PÄRM

[Informationsmaterial] Uppd: 2011-09-15, publ: 2011-09-15
Handbok om nationella minoriteter för kommuner, regioner och landsting Länsstyrelsen i Stockholms...  Mer...

Handbok om nationella minoriteter för kommuner, regioner och landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat rådgivning och information.
Den här handboken har tillkommit som en del i detta uppdrag. Syftet är dels att ge läsaren teoretisk kunskap om nationella minoriteters rättigheter, dels att bidra med konkreta råd och exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken.

Ansökningsunderlagen för statsbidrag för nationella minoriteter/ej samiska organisationer.

[Blankettsamling] Uppd: 2011-06-24, publ: 2011-06-24

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om statsbidrag för nationella minoriteter.

Sidan uppdaterad 2018-10-11

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?