Hög ambitionsnivå men stora utmaningar kvarstår

Nu har den fjärde rapporten om Romsk inkludering kommit. Länsstyrelsen i Stockholms län sammanfattar året med att kommuner och myndigheter uppvisat stort engagemang, uppfinningsrikedom och hög ambitionsnivå. Men utmaningarna är fortsatt stora och komplexa.

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering.

2016 års arbete med strategin för romsk inkludering har för länsstyrelsen handlat om att avsluta de första fyra årens arbete med de fem pilotkommunerna Luleå, Linköping, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Dessutom har arbetet med de fem nya utvecklingskommunerna, Stockholm, Borås, Haninge, Gävle och Uppsala startats upp.

Rapporten, som du hittar i den högra spalten här intill, bygger på kommuners och myndigheters redovisningar. Förutsättningarna har sett olika ut i de olika utvecklingskommunerna. Ändå anser länsstyrelsen att utvecklingsarbetet präglats av en hög ambitionsnivå, även för dem som startat på ruta ett.

Metodutveckling pågår inom flera områden, bland annat för att hitta former för romers inflytande och delaktighet i arbete. Som exempel nämns dialogmöten, informationsträffar och kaféverksamhet.

Utgångspunkten för arbetet med romsk inkludering är att stärka romers tillgång till sina rättigheter. Och där konstaterar länsstyrelsen att långsiktighet och hållbarhet är två utmaningar i arbetet. Även stödet från myndigheter är viktigt.

I rapporten ger länsstyrelsen ett antal förslag på åtgärder. De här är tre av dem:

- Att regeringen ger MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, förutsättningar för att förstärka insatserna inom uppdragen om projektbidrag och kompetensutveckling i föreningsteknik för romska organisationers självständiga organisering.

- Att Socialstyrelsen tillförs resurser för att ta fram och sprida kunskap om de nationella minoriteterna och deras särskilda rättigheter. Kommuner  behöver få säkerställa att personalen inom socialtjänst och äldreomsorg får kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.

- Att regeringen höjer statsbidraget till nationella minoriteters organisationer.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2017-08-14

Du hittar rapporten i sin helhet här!

Så här ser rapporten ut. Foto: Malin A Junkka
Så här ser rapporten ut. Foto: Malin A Junkka

Frågor?

Kontakta:

Anna Mannikoff

Samordnare strategin för romsk inkludering

Länsstyrelsen i Stockholm

Telefon direkt: 010-223 13 36

Mobil: 070-387 54 97

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?