Kimmo har den enda romska professuren i Norden

Kimmo Granqvist är sedan början av året professor i romska studier, den enda i Norden och norra Europa. Sedan 2014 bedriver Södertörns högskola forskning i romska studier på CBEES, Centre for Baltic and East European studies med fokus på romer i Östeuropa och Östersjöområdet.

Kimmo Granqvist anställdes 2014 som forskningsledare. Sedan januari, 2017 är han professor i romska studier, den enda i Norden och norra Europa.
-Utnämningen är ett tecken på att Södertörns högskola och Sverige vill ta de romska frågorna på allvar och ta en ledande roll i Europa.

Inrättandet av en professur i romska studier är en viktig markering och kan påverka mediebilden av och inställningen till romer positivt, tror Kimmo Granqvist.
- Forskning i romska studier handlar om att sprida information om romer som baserar sig på en neutral och vetenskaplig grund som kan bidra till att minska fördomar och generaliseringar av romer. Som bäst kan forskningen i romska studier påverka beslutsfattares tankesätt och beslut som påverkar romer.

Forskningen har ett internationellt perspektiv och arbetsspråket är engelska. Kimmo har börjat med att utveckla forskningsmiljön genom att skapa nya forskningsteam och nätverk. Än så länge är det bara Kimmo som är anställd men knutet till sig har han flera forskare i ett nätverk som utgör hans team. Pågående forskning handlar bland annat om romska dialekter i norra Europa med fokus på Polen, Baltikum och Finland och om identitet och språk bland EU-migranter från Bulgarien och Rumänien.

Doktorander från Bulgarien och Rumänien deltar i projektet om EU-migranter. Teamet har också påbörjat arkivforskning i Rumänien om slaveriets avskaffande och sökt projektpengar för att forska om integration av rumänska romer i olika länder.

Södertörns högskola har under tio år haft olika uppdragsutbildningar som är kopplade till romska studier. Från 2012 arbetar högskolan med uppdragsutbildningar för modersmålslärare i romani chib och utbildning för romska brobyggare. CBEES samarbetar med både brobyggarutbildningen och modersmålslärarutbildningen. Modersmålslärarutbildningen är en del av att bygga upp en ämneslärarutbildning i romani chib, ett uppdrag som Södertörns högskola fick 2013. Kimmo föreläser på båda utbildningarna och deltar i planeringen.
- Nu i höst börjar vi med två fristående kurser i historia och romani chib som en del av ämneslärarutbildningen. Jag och Jan Selling som är historiker kommer att vara föreläsare.

Romsk delaktighet i forskningen är viktigt, anser Kimmo. Romer har varit delaktiga i arbetsprocesser och Kimmo har haft romska doktorander och medforskare i sina olika projekt. Romska kontakter finns i Sverige, Finland, Slovakien och Rumänien. Det pågår satsningar i Europa för att utbilda forskare med romsk bakgrund. Central European University i Budapest och European Roma institute for arts and culture i Berlin står för två av dessa initiativ.

Kimmo Granqvist är även ordförande i ett forskningsnätverk Network of academic institutions in romani studies som CBEES har grundat. 30 institutioner från hela världen är medlemmar av nätverket med syfte att främja samarbete och mångvetenskaplig forskning i romska studier.Enligt Kimmos uppskattning finns cirka 200 aktiva forskare i romska studier i hela världen, många i USA, Östeuropa och Sydamerika. I Europa bedrivs mycket forskning inom språk, historia, antropologi, sociologi och kultur. I Sverige har en hel del forskning gjort som antiziganism, diskriminering och utbildning men Kimmo tycker att det finns mer spännande saker att forska om inom andra områden.
- I dag saknas det till exempel forskning om språk och kultur. Ett spännande område är romska blanddialekter och det skulle vara intressant att forska om hur romska dialekter har påverkat och påverkar varandra.

Forskningen på CBEES kan inte endast fokusera på Sverige eller Norden utan måste ha ett internationellt perspektiv. Teamet har planer på att forska om romers relation till majoritetsbefolkningen i flera länder både historiskt och i nutid. Påverkan mellan romer och majoritetsbefolkningen har alltid funnits och de båda grupperna har alltid varit beroende av varandra på olika sätt. Planer finns att knyta svenska forskare till ett sådant projekt.

Karin Skoglund

Sidan uppdaterad 2017-10-03

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?