Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2010

Lagen om nationella minoriteter

Lättläst version av sidan

Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har sedan 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 2019 skärps lagen ytterligare.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska är nationella minoritetsspråk. De tre sistnämnda har ett förstärkt skydd enligt lagen och kan användas i myndighetskontakter och minoriteterna har rätt till äldre- och barnomsorg på sitt eget språk.

De nationella minoriteterna erkändes 1999 och sedan 2000 har samiska, meänkieli och finska kunnat användas hos förvaltningsmyndigheter och i domstolar. Men rättigheterna har varit begränsade till ett fåtal kommuner. De senaste åren har förvaltningsområdet utökats.

Samiska, finska och meänkieli kan användas både muntligt och skriftligt i kontakten med en förvaltningsmyndighet som har ett geografiskt verksamhetsområde som sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Myndigheterna är skyldiga att ge ett muntligt svar och den som saknar juridiskt biträde kan få en skriftlig översättning.

Myndigheterna ska verka för att det finns personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska. Även utanför förvaltningsområdet ska man kunna använda de tre språken om det finns kunnig personal.

Vänder man sig till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan man göra det skriftligen på samiska och finska.

I domstolarna ska finska, samiska och meänkieli kunna användas av den som är en part i ett mål hos tingsrätt, förvaltningsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Dessutom gäller rätten i de domstolar som ett mål eller ärende överklagas till.

Man har rätt att lämna in skriftligt material på minoritetsspråket och man har rätt att få handlingar muntligen översatta och man får prata samiska, meänkieli eller finska under förhandlingen. Men det krävs att man begär att få använda ett minoritetsspråk när ärendet inleds. Då får man också rätt att använda en tolk under rättegången.

Lagen månar särskilt om barnens utveckling av en kulturell identitet och främjandet av barns användning av minoritetsspråk.

Kommuner i förvaltningsområden ska, om så begärs, tillhandahålla som lägst en väsentlig del av förskoleverksamhet på finska, meänkieli respektive samiska. Ändringen motsvarar Sveriges åtaganden enligt artikel 8 i språkstadgan och återspeglar en högre ambitionsnivå än tidigare formulering.

Även äldreomsorg ska erbjudas till väsentlig del av personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska. Det ska erbjudas av kommunen i ett förvaltningsområde. Enligt Socialtjänstlagen ska även kommuner utanför förvaltningsområdet som har personal, kunniga i språken, erbjuda den möjligheten.

Att se till att minoritetsrättigheterna efterlevs är en del av Sveriges arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen efterlevs och de ska driva på genomförandet i kommunerna. Sametinget ansvarar för samerna och Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstemän och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

 

Sidan uppdaterad 2018-11-14

Läs också om grundskyddet!

Mer fakta

Regeringen har beslutat om ändringar i minoritetspolitiken: lagändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2019. Läs mer här!

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?