Nu är utredningen presenterad

I dag presenterade regeringens utredare Lennart Rohdin innehållet i utredningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Du hittar hela utredningen här!

Vid en pressträff på Karlavägen i Stockholm i dag mötte utredaren Lennart Rohdin media och andra intresserade. Rohdin slår fast att minoritetspolitiken misslyckats nästan helt vad gäller förverkligande av de grundläggande rättigheter som alla de fem nationella minoriteterna ska tillförsäkras i landets samtliga kommuner.

Här är några av slutsatserna i utredningen:

- Den första bedömningen är att minoritetspolitiken behöver inriktas i större utsträckning på överföringen av språk och kultur mellan generationerna. Av minoritetspolitikens tre delmål bör därför målet språk och kulturell identitet ges en särskild tyngd. I synnerhet bör frågor som rör språk, revitalisering och ungdomars delaktighet prioriteras.

- Den andra övergripande bedömningen är att minoritetspolitiken behöver integreras bättre inom andra politikområden.

- Utredningen konstaterar att minoritetspolitiken är sektorsöverskridande, men att den på alla samhällsnivåer riskerar att hamna i ett ”stuprör” vid sidan av andra politikområden.

- Utredningen gör bedömningen att regeringen och övrig offentlig verksamhet bör sträva efter att i ökad grad integrera de minoritetspolitiska frågorna inom övriga sektorsområden. Två förslag tar särskilt sikte på detta, nämligen att regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan (avsnitt 6.3.5) och äldreomsorgen (avsnitt 7.5) ska överföras från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen.

Minoritet.se kommer att publicera en längre artikel om utredningen i eftermiddag/kväll och i morgon kommer en artikel med kommentarer från berörda.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2017-06-19

Fakta

Bakgrund: Regeringen aviserade i Budgetpropositionen för 2016 en översyn av minoritetslagen och behovet av ytterligare förtydliganden kopplade till Sveriges konventionsåtaganden för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga fem nationella minoriteter grundläggande rättigheter i hela landet, däribland rätten till information och delaktighet. Finska, meänkieli och samiska har ett förstärkt skydd i förvaltningsområdena för respektive språk, däribland rätt att använda språken i myndighetskontakter och rätt till barn- och äldreomsorg på språken.

 

Så här såg uppdraget ut:

Utredaren ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Utredaren ska bland annat:

• genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,

• analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,

• föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,

• utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och

• se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

 

Utredaren Lennart Rohdin. Arkivbild: Johan Jeppsson
Utredaren Lennart Rohdin. Arkivbild: Johan Jeppsson

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?