Samerna har en särskild ställning som urbefolkning

Stärkt europeiskt skydd

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. En konvention är en överenskommelse som Sverige lovar att följa när man skriver på.

Då erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna har dessutom en särskild ställning som urfolk. Minoriteternas språk utsågs till nationella minoritetsspråk. Och minoritetspolitiken får pengar av staten.

De nationella minoriteterna har bott i Sverige under en lång tid. Varje grupp har en egen samhörighet och en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet.De har en stor vilja att behålla en egen identitet. Deras kulturer är en levande del i det svenska samhället.

Varje person bestämmer själv om hen tillhör en nationell minoritet.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna. Minoriteterna ska kunna vara med och bestämma över sina egna frågor. Och deras språk ska stöttas så att de lever och överlever.

Då erkändes judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Samerna har dessutom en särskild ställning som urfolk. Minoriteternas språk utsågs till nationella minoritetsspråk. Och minoritetspolitiken får pengar av staten.

 

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter godkändes av Europarådets ministerkommitté 1994. År 2000 bestämde sig Sverige för att skriva på överenskommelsen.Då blev judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar våra nationella minoriteter.

Konventionen är en överenskommelse som ska skydda och se till att de nationella minoriteterna lever vidare. Det innebär bland annat att diskriminering är förbjuden och staten måste se till att majoritetsbefolkningen och minoriteterna är lika mycket värda.

Sverige ska se till att de nationella minoriteterna kan behålla och utveckla sin kultur. De ska kunna bevara viktiga delar som religion, språk, traditioner och kulturarv. Man får absolut inte tvångsassimilera personer som tillhör en nationell minoritet. Det betyder att man inte får tvinga dem att lämna sin egen kultur, traditioner och språk.

Grupperna ska garanteras mänskliga rättigheter och friheter. I det ingår till exempel skydd från diskriminering, fientlighet och våld. Och de har flera rättigheter som åsiktsfrihet och yttrandefrihet på sitt eget språk. Det betyder att de får tycka vad de vill. De har också religionsfrihet och får tro på vad de vill. Andra exempel är rätt till mötesfrihet och föreningsfrihet.

Nationella minoriteter ska ha rätt att använda sitt språk privat och offentligt, alltså både hemma och ute i samhället.

I områden där minoriteter funnits sedan långt tillbaka i historien eller där många nu bor ska de kunna använda sitt språk hos myndigheterna.

För att öka kunskapen om de nationella minoriteterna behöver Sverige förbättra utbildningar och forskningen. Det behövs till exempel mer läroböcker och minoriteterna behöver egna skolor och högskolor.

Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig sitt språk och staten måste se till att det är möjligt.

Minoriteterna ska också kunna delta i allt som berör dem i samhället. 

 

Återgå till normal version av sidan
Sidan uppdaterad 2016-02-03

Principdeklaration

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter är uppbyggd som en principdeklaration och i konventionen anges att de principer som kommit till uttryck i konventionen skall förverkligas genom nationell lag och lämplig regeringspolitik.

Ingen definition

Ramkonventionen innehåller inte någon definition på en nationell minoritet vilket medför att de ratificerande staterna själva kan avgöra vad som kännetecknar en nationell minoritet.

Relaterat

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter:
>>>Läs konventionen

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk:
>>>Läs stadgan

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?