Syrjänen Schaal fick minoritetsspråkspris

Det blev Kaisa Syrjänen Schaal från Svenska Kyrkan som fick ta emot det första Minoritetsspråkspriset som delades ut under Språkrådsdagen i Stockholm. 
Motiveringen löd; "För hennes helhjärtade engagemang för minoriteternas språkliga rättigheter och för hennes betydande insatser för minoritetsspråkens status, utveckling och revitalisering i Sverige”. Kaisa Syrjänen Schaal har tidigare bland annat arbetat som departementssekreterare på Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Hon var också expert i språklagsutredningen.

På frågan om varför hon valt att engagera sig i just minoritetsspråksfrågor, svarade hon;
- Språkliga rättigheter handlar om mänskliga rättigheter och det finns minoriteter i Sverige som håller på att förlora sina språk exempelvis syd- och umesamer.

Sedan en tid tillbaka jobbar Syrjänen Schaal som chef för enheten för flerspråkighet på kyrkokansliet i Uppsala. I sin nya roll där gav hon i mars ut en skuggrapport inför Europarådets besök i Sverige där hon pekade ut de områden som inte fungerar bra, bland annat problemen med undervisning på minoritetsspråken och särskilt modersmålsundervisningen.

Kaisa Syrjänen Scaal sa också att mycket positivt hänt de senaste fem åren och att minoritetsreformen gett människor hopp, och hon betonade vikten av Minoritetsspråkspriset;
- Ett sånt här pris höjer språkens status.

Priset delades ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och bestod av en skulptur av glas och kalksten skapat av konstnären Bodil Magnusson.

MALIN ANDERSSON JUNKKA


Sidan uppdaterad 2013-04-29