Nationella minoriteter


 

Januari 2013

Uppföljningsrapport 2012

Den 8 mars 2013 överlämnar Länsstyrelsen och Sametinget sin gemensamma rapport om det minoritetspolitiska arbetet 2012 till regeringen. Läs våra tidigare uppföljningsrapporter för år 2010 och 2011.
 

Fler kommuner i det
finska förvaltningsområdet

Regeringen har beslutat att efter ansökan ansluta åtta nya kommuner till förvaltningsområdet för finska. De nya kommunerna är Borlänge, Enköping, Finspång, Luleå, Motala, Sandviken, Uddevalla och Örebro. Beslutet gäller från den 1 februari 2013 och förvaltningsområdet för finska omfattar därmed 48 kommuner. Klicka på bilden för att hämta en uppdaterad affisch med förvaltningsområden.

En kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde kan frivilligt ansöka om anslutning. Ansökan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 april. Vid prövningen av om en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde, tas hänsyn till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen (SFS 2010:1991).
 

Omorganisation på Länsstyrelsen i Stockholms län

Från och med årsskiftet 2012/2013 har vi som arbetar med nationella minoriteter på Länsstyrelsen bytt avdelning och vi finns nu på avdelningen för tillväxt. Våra frågor ingår i en ny enhet som arbetar med olika rättighetsfrågor, till exempel jämställdhet, MR-frågor, flyktingars integrering, strategin för romsk inkludering, med mera.

Enhetens namn är inte bestämt ännu men enhetschef är Christian Foster och avdelningschef, tillika tillväxtdirektör, är Mats Hedenström. Lennart Rohdin har gått i pension och vi kommer att rekrytera en ny kollega och utvecklingsledare under våren.
 

Statsbidrag till kommuner,
landsting/regioner och organisationer

Enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska Länsstyrelsen och Sametinget pröva frågor om statsbidrag till kommuner och landsting som ingår i de tre förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Bidraget ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.

Statsbidrag till kommuner beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 1 november året innan bidraget betalas ut. En kommun med:

  • mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp
  • upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp
  • upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp
  • upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp
  • 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.

En kommun som ingår i två eller fler förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kr. Statsbidraget till landsting/regioner uppgår till 250 000 kronor.

Länsstyrelsen betalar årligen även ut statsbidrag till riksorganisationer som företräder de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Syftet med bidraget är att stödja och underlätta organisationernas verksamheter. Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Sista utbetalning är den 31 mars.
 

Samrådskonferens på Hilton i Stockholm 6 november 2012

>> Dokumentation från samrådskonferens

Konferensen "Från erkännande till egenmakt – från ord till handling 2.0" arrangerades i Stockholm den 6 november 2012 av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. Syftet var att genom teori och praktiska exempel inspirera till fortsatt utveckling av de minoritetspolitiska målen om samråd och inflytande.

Programmet innehöll två delar; under förmiddagen hölls ett antal föredrag som på olika sätt belyste frågor om delaktighet. Eftermiddagen fortsatte med sex parallella seminarier där olika modeller exemplifierades och fördjupades.

Konferensen samlade 240 personer från nationella minoritetsorganisationer, regerings­kansliet, kommuner, landsting och andra myndigheter.
 

Avslutade och nya uppdrag till myndigheter

Under 2010–2012 har elva statliga myndigheter haft regeringens uppdrag att följa upp och analysera sina interna och externa insatser utifrån de minoritetspolitiska målen. Uppdraget är nu avslutat och kommer att redovisas i vår årsrapport till regeringen.

Från 2013 har Ungdomsstyrelsen, Kulturrådet, Skolverket, Skolinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och Universitets- och högskolerådet fått förnyade och delvis mer riktade uppdrag inom ramen för sina respektive ansvarsområden och med koppling till de minoritetspolitiska målen. Dessa insatser ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget. För mer information om de olika myndigheternas uppdrag och redovisningskr, se myndigheternas regleringsbrev på http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-1FB1-5-86.
 

>> Nominera någon till Minoritetsspråkspriset 2013

Var med och nominera 2013 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset kommer att tilldelas en person eller organisation som gjort betydelsefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Det kan till exempel vara språkpolitiskt arbete, tolkning och översättning eller pedagogiskt arbete.

Sista dagen för att lämna nomineringar är den 15 februari. Information om hur man nominerar finns på Språkrådets webbplats. Pristagaren utses av en jury och priset delas ut på Språkrådsdagen den 2 maj av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
 

Läs mer om översättningarna av 

>> Strindbergs »Ett drömspel«
på fyra av Sveriges nationella minoritetsspråk!

Under 2012 var det Strindbergåret och 100 år sedan August Strindberg dog. Hans verk finns översatta till mängder av språk, men på flera av Sveriges nationella minoritetsspråk finns de inte tillgängliga.

Podium ger därför ut August Strindbergs drama ”Ett drömspel” på fyra av de nationella minoritetsspråken: samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch. Först ut är utgåvan på nordsamiska, Niehkočájálmas, som kom under december månad 2012.
 

Romers inkludering

I tidigare nyhetsbrev har vi informerat om strategin för romers inkludering 2012–2032. I strategin ingår en satsning på ett utvecklingsarbete främst inom områdena utbildning och arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått uppdraget att följa upp arbetet och att samordna en pilotverksamhet i fem kommuner i Sverige 2012–2015.

Mer information om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032” finns på regeringens webbplats http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-1FB1-A-86.

Ansvarig samordnare heter Majlis Nilsson,
majlis.nilsson@lansstyrelsen.se, tfn 08-785 49 06.
 

samiska flagganSamernas dag 6 februari

Den 6 februari firar vi samernas nationaldag till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut. Detta område kallas Sápmi (Sameland). Ursprungligen har samernas traditionella bosättningsom­råde varit större, men de har stegvis trängts undan.

Dagen uppmärksammas på olika håll i landet, bland annat i Malmö. Det är en flaggdag och många kommuner i de samiska områdena flaggar med både den samiska och den svenska flaggan.
 

>> Sverigefinnarnas dag 24 februari

Den 24 februari 2011 firades för första gången sverigefinnarnas dag. Samma dag år 1796 föddes folklivsforskaren och "skogsfinnarnas apostel" Carl Axel Gottlund. Under sina vandringar i Dalarna 1816–1822 upptäckte han en finskspråkig befolkning i norra Värmland. För att förbättra skogsfinnarnas levnadsförhållanden försökte Gottlund bland annat genom en apell till riksdagen skapa ett finskspråkigt förvaltningsområde inom finnbygden.

Som en del av firandet av sverigefinnarnas dag utdelas en utmärkelse till årets sverigefinska kommun, det vill säga till en kommun som genom konkreta insatser förbättrat sverigefinnarnas förhållanden. 2010 fick Eskilstuna som första kommun ta emot utmärkelsen och året därpå var det Surahammars tur.
 

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev, klicka här »

Tipsa en vän eller kollega
Skicka vidare till en vän »

Vill du avsluta din prenumeration, klicka här »
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli (alla varieteter).


http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-1FB1-D-86 Sametinget
SAMETINGET
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA
Telefon: 0980-780 30
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-1FB1-E-86
kansli@sametinget.se

Länsstyrelsen i Stockholms län
LÄNSSTYRELSEN I
STOCKHOLMS LÄN
Enheten för minoritetsfrågor
Box 22067, 104 22 STOCKHOLM
Telefon: 08-785 40 00
http://nyheter.lansstyrelsen.se/v4_idrlink.asp?q=1AD2-7B6-1FB1-F-86
mailto:minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se