Ung minoritet

                                                                                                             Pajala, 2013-09-29

 

Öppet brev till justitieminister Beatrice Ask.

 

Vi unga från Sveriges nationella minoriteter har sedan ett år tillbaka kontinuerligt mötts för att bygga upp ett samarbete mellan oss. Denna gång möts vi i Pajala, men några av oss är inte här. Några av oss har alldeles nyligen fått veta att de, tillsammans med 5000 andra,  finns med i ett register hos polisen. De är registrerade för att de tillhör en nationell minoritet. De är romer.

 

Vi är ytterst besvikna på att något sådant här tillåts hända i Sverige, ett land som internationellt anses vara ett föredöme när det gäller demokratiska rättigheter.

 

Vi känner oss mycket oroliga. Det finns en historia av repression mot alla oss minoriteter i Sverige. Vi frågar oss vilka fler som kan vara registrerade?

 

Vi önskar:

 

Svar från den ytterst ansvariga, Beatrice Ask, på vad regeringen kommer att göra för att visa att man tar itu med att rättigheter kränks?

 

Att det görs en oberoende granskning av polisens arbete som kan leda till förslag om åtgärder och konkreta resultat.

 

Att alla register baserade på etnicitet eller kulturell tillhörighet förstörs.

 

Upprättandet av en strategi och en långsiktig plan för att säkerställa att sådant här inte händer mer.

 

Ung minoritet, samarbetsplattform för de nationella minoriteternas ungdomsförbund: Sáminuorra, Sverigefinska ungdomsförbundet, Judiska ungdomsförbundet i Sverige, Romska ungdomsförbundet, Svenska tornedalingars riksförbund och Sametingets ungdomsråd

 

Kontakt:

Saskia Pantell

073-934 55 48