Minoriteterna vänder sig till Europarådet

Barn och unga som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna måste ges möjlighet att lära sig sitt minoritetsspråk.

Det menar Maja Mella, Svenska Tornedalingars riksförbund, i en skrivelse där de nationella minoriteterna vänder sig till Europarådet för att få regeringen att ta ansvar för minoritetsrättigheterna i skolan.

I skrivelsen tar minoriteterna upp att utvecklingen av minoritetspolitiken fortfarande går för långsamt;
"En översyn behövs av minoritetslagen så att de nationella minoriteterna verkligen kan få sina rättigheter respekterade och att kommunerna tar sitt ansvar. Ett antal oklarheter i minoritetslagen som identifierats behöver åtgärdas. I dag fungerar inte ens samrådsskyldigheten med minoriteterna i många kommuner, trots att det har varit lagstadgat sedan den 1 januari 2010."

- Minoritetsspråken befinner sig i en svår situation och vi har inte råd att tappa barn som vill lära sig sitt minoritetsspråk. Regeringen måste lösa de problem som nu påtalats vid flera tillfällen av minoriteterna, statliga myndigheter och Europarådet. Det är dags att höja ambitionsnivån, säger Maja Mella i skrivelsen.

Läs hela skrivelsen i högra spalten!

Sidan uppdaterad 2019-02-13