Artiklar

«Barnen ska mötas av samiska på BVC»

Jämtlands läns landsting har tagit minoritetsfrågorna in i vården. Personalen ska få kulturkompetens kring samer och deras kultur och samiskan ska bli en del av barnens möte med BVC.

I Jämtlands läns landsting har man låtit arbetet med nationella minoritetsfrågor ta tid. Sedan arbetet inleddes 2011 har man diskuterat, hållit samråd och funderat hur landstinget ska få in frågorna i verksamheten.

Sofia Kling har arbetat med detta sedan hösten 2013. Nyss hemkommen från plenum i Luleå där Sametinget haft seminarium om hälsofrågor är hon fylld av entusiasm och idéer. Hon förklarar att de nu går in en period där det blir mera verkstad.
- Vi har tagit fram en handlingsplan för 2015-17 och nu framöver blir det mera konkreta åtgärder.

Att omvandla hälsocentralen i Strömsunds kommun är en av uppgifterna i handlingsplanen.
- Strömsunds hälsocentral ska tillgängliggöras för samer. Det handlar om allt från skyltar till bemötande. Som exempelvis renskötande same ska man inte behöva berätta hela sin livshistoria för att få förståelse. Och vi har redan anställt en kurator med samisk kompetens, berättar hon.

Sofia Kling medger att de har lite för stort fokus på just den renskötande samen men att det är något de jobbar på, att bredda bilden av vem samen är.

Orsaken till att det blev just Strömsund är att det ligger i ett område med många samer och närheten till Snåsa i Norge som landstinget inlett samarbete med SANKS, Samiskt nationellt kompetenscenter. Dessutom ligger det ganska nära Storuman där Glesbygdsmedicinskt centrum ligger.
- Vi vill hitta en dynamik och samarbeten, säger Sofia Kling.

Att Jämtlands läns landsting fokuserat på samer och samiska beror på att det är den nationella minoritet som är vanligast i Jämtland. Dessutom har landstinget lyckats få ihop ett samråd med samerna, en grupp bestående av personer från samebyar i länet och från Sáminuorra. Landstinget träffar gruppen 3-4 gånger per år.
- Vi diskuterar alla förslag och idéer vi har i den gruppen. Allt förankras där och samrådet är beslutsmässigt då vi även har verksamhetschefer i gruppen. Annars hade det inte fungerat, säger Sofia Kling.


Det projekt man kommit längst med är att samiska barn ska mötas av samiska vid besöken på BVC i Jämtlands läns landsting. Personalen ska få lära sig viss samiska men grundidén ligger i användningen av en talande penna. Med hjälp av bilder och talande pennor ska personalen kunna föra in samiska ord och uttryck i mötet med 3-åringar. Syftet med att integrera samiskan är att bekräfta barnets samiska identitet och stärka familjen att använda samiskan i vardagen.
- Den är lätt att använda och det blir mer lekfullt för barnen, säger Sofia Kling.

Arbetet på barnavårdscentralerna ska komma igång efter årsskiftet och detsamma gäller arbetet att tillgängliggöra hälsocentralen i Strömsund.
- Så vitt jag vet så finns det inget annat landsting som arbetar med BVC på det här sättet. Jag vill inte på något sätt förringa arbetet med att använda statsbidraget på enbart informationsmaterial men det här vi gör känns rätt. Det känns som vi gör skillnad.

Besöken på BVC kommer senare också att kompletteras med ett bokpaket som den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra  håller på att ta fram.

MALIN ANDERSON JUNKKA
 

 

Sidan uppdaterad 2015-06-24