Artiklar

Så ser höstbudgeten ut för nationella minoriteterna

Regeringen föreslår en budget på 117 miljoner kronor för de nationella minoriteterna i Sverige 2016. Det är två miljoner mindre än 2015 då tillfälliga satsningar på minoriteten romer upphör. Och regeringen vill se över minoritetslagen och förtydliganden av vissa övriga åtgärder.

 

För att kunna fortsätta arbetet med strategin för romsk inkludering ökas utgifterna med 13 miljoner kronor mellan 2016-2019.

I budgetpropositionen för 2016 framkommer det också att åtta nya kommuner ansökt om att få ingå i ett förvaltningsområde.

För att Sverige ska säkra de nationella minoriteternas rättigheter anser regeringen att det behövs fortsatta insatser för utbildning. Regeringen vill bland annat flytta ansvaret för att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i meänkieli från Stockholms universitet till Umeå universitet.

Här hittar du hela budgetpropositionen och på sidorna 129-138 hittar du informationen om de nationella minoriteterna.

Sidan uppdaterad 2021-11-30