Webbutbildning sprider kunskap om nationella minoriteter

45 000 personer jobbar för Stockholms läns landsting. Att sprida kunskap om Sveriges fem nationella minoriteter till alla dessa är en utmaning. Det vet samordnaren Veera Florica Rajala. Men en webbutbildning har lett en god bit på vägen.

Om man även räknar in all landstingsfinansierad verksamhet finns det totalt 83 000 anställda inom Stockholms läns landsting.
- 7 procent av dessa har sverigefinländsk härkomst, säger Veera Florica Rajala, samordnare sedan årsskiftet.

Hennes uppgift är att styra, samordna och följa upp landstingets arbete inom området för nationella minoriteter. När minoritet.se träffar Veera kommer hon precis från ett möte på St: Eriks ögonsjukhus där de diskuterat vad just det sjukhuset kan göra i de här frågorna.
- De försöker hitta former för att uppmuntra medarbetarna att prata  de uppmuntra finska i patientkontakter som ett första steg.

I övrigt ligger Veeras fokus just nu på att revidera och förtydliga åtgärdsplanen avseende nationella minoriteter.
- Jag gör ett tjänstemannaförslag som sedan ska igenom politiken, säger hon.

250 000 kronor per år. Det är vad landstingen/regionerna i Sverige, oavsett storlek, får i bidrag för sitt arbete med nationella minoriteter. Och med tanke på hur stort Stockholms län är så gäller det för samordnaren att tänka smart och fördela medlen på rätt sätt.
- Vi fokuserar på en medarbetardag för finsktalande medarbetare, samråd och inköp av annonsering och sverigefinska språkpaketet, säger Veera Florica Rajala.

För att öka kunskapen på området har Stockholms läns landsting tagit fram en webbaserad utbildning. Webbutbildningen Etnicitet, normer och möten i vardagen lanserades i december 2016 med syftet att öka kunskapen om nationella minoriteter samt bemötandefrågor kopplat till även andra grupper i samhället.

Utbildningen kan göras individuellt eller tillsammans på arbetsplatsträffar. Innehållet i webbutbildningen är uppdelad på fakta kunskaper och exempelvis situationer som ger möjlighet till  reflektion.
- Genom att nationella minoritetsfrågorna kopplas in i en större helhet blir det lättare att få fler som går utbildningen. Idag är utbildningen obligatorisk exempelvis i Sankt Eriks ögonsjukhus och i Landstingsstyrelsens förvaltning. Utbildningen har tagits i mot väldigt väl av medarbetarna.

Om medarbetaren gör utbildningen själv tar det cirka 30 minuter men Veera menar att den fungerar bäst på arbetsplatsträffar då det även finns utrymme för diskussion. Då tar det cirka en timme.
- Det blir helt fantastiska diskussioner, jag har varit med vid två tillfällen själv, säger hon.

Målgruppen är offentligt anställda och webbutbildningen är helt fri att användas för andra och den passar även för kommuner, om man tar bort vissa delar.
- Fokus i den är normer, begrepp och situationer att diskutera kring.

Veera vill poängtera att lagen om nationella minoriteter inte bara omfattar kulturförvaltningen inom landstingen/regionerna utan även sjukvården, trafikförvaltningen och många andra delar.
- Nu har till exempel Avdelningen för Säkerhet- och beredskap tagit fram förslag på riktlinjer avseende flaggning säger hon.

Hon fortsätter:

- Min roll är att vara ett stöd för förvaltningarna och bolagen i dessa frågor och komma med synpunkter och förslag på hur man kan jobba med nationella minoritetsfrågor. Genom att ha ett helikopter-perspektiv kan vi försöka samordna så att alla inte gör samma sak sin kammare.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-01-22

Här...

...hittar du utbildningen som är fri att använda!

Så här ser en del av utbildningsmaterialet ut från Stockholms läns landsting.
Så här ser en del av utbildningsmaterialet ut från Stockholms läns landsting.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?