Utbildning ska motverka fördomar mot romer

Boverket har på regeringens uppdrag i samarbete med romska representanter och företrädare för bostadsmarknaden tagit fram en ny webbaserad utbildning.

Utbildningen heter Likabehandling av romer på bostadsmarknaden och du hittar trailern för den här! Där kan du också göra en intresseanmälan!

Utbildningen är ett regeringsuppdrag och en del av regeringens strategi för romsk inkludering åren 2012-2032. Den har arbetats fram i ett nätverk där romska representanter och företrädare för fastighetsägare och hyresvärdar har ingått. Vid utbildningstillfällena som hålls ute på företagen medverkar också romska utbildningsledare för att främja det viktiga sociala mötet mellan romer och majoritetsbefolkningen.

Boverket kan nu erbjuda kommunala och privata företag som har hyresrätter och/eller bostadsrätter utbildningen om likabehandling av romer på bostadsmarknaden. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om romers situation på bostadsmarknaden och därigenom motverka diskriminering. Det är viktigt att arbeta för att motverka diskriminering av alla utsatta grupper, men den här utbildningen fokuserar på romerna, som har en särskilt utsatt situation på bostadsmarknaden.

Utbildningen vänder sig i första hand till anställda vid privata och kommunala bostadsföretag. Utbildningen är webbaserad, men hålls på plats hos företaget med romska utbildningsledare. Utbildningen kan ges för grupper från 5 till 50 personer. Utbildningen är gratis, vilket innebär att Boverket står för utbildningsmaterial och utbildningsledare, men företaget som tar in utbildningen står för lokal samt nödvändig utrustning för att hålla i kursen.

MALIN A JUNKKA


 

Sidan uppdaterad 2018-04-05