Rapporten: Romsk inkludering 2017

Myndigheterna har kommit igång, fler konkreta insatser har gjorts och fler romer har involverats i arbetet. Det visar rapporten om Romsk inkludering 2017 som Länsstyrelsen i Stockholm gjort.

Samtidigt visar Länsstyrelsens uppföljning att det i ett nationellt perspektiv är ett begränsat antal kommuner som är aktiva. En uppväxling av arbetet skulle enligt Länsstyrelsens bedömning kräva mer resurser.

Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2012 haft i uppdrag att samordna och följa upp insatser inom den långsiktiga strategin för romsk inkludering.
Detta är Länsstyrelsens femte årsrapport inom ramen för detta uppdrag.

Länsstyrelsen gör sammanfattningsvis följande övergripande bedömningar utifrån erfarenheterna av insatserna i arbetet med strategin för romsk inkludering under 2017:

• Det är dags att få med fler kommuner i arbetet med romsk inkludering
• Det är krävande att skapa legitimitet för arbetet i kommuner
• Romers delaktighet och inflytande kräver ett långsiktigt arbete med relationer
• Det civila samhället är nyckelaktörer
• Det pågår intensivt arbete inom många områden men det är svårt att nå fram till och engagera utbildningsförvaltningar i arbetet, bostadsfrågorna är nedprioriterade i kommunerna och Arbetsförmedlingens konkreta insatser behöver nå ut till lokala kontor.

Du hittar fler bedömningar och rapporten i sin helhet här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-08-20