Ja till propositionen

I dag den 19 juni har riksdagen tagit beslut om en stärkt minoritetspolitik (2017/18:199.) Det blev ett ja utan några ändringar.

Det var i mars 2018 som regeringen kom med sin proposition för en stärkt mioritetspolitik. Förslagen tog sin utgångspunkt i delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik.

Förslaget innebär bland annat att en större del av verksamheten inom äldreomsorgen och inom förskolan ska kunna ges på minoritetsspråk. Kommuner ska också informera om vilka möjligheter som finns i samband med att den äldre eller vårdnadshavaren söker en plats. Kraven gäller framförallt minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska men det införs också stärkta möjligheter att få äldreomsorg på jiddisch och romani chib.

Dessutom blir det nu lagkrav på att kommuner och landsting ska sätta upp mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Fler myndigheter ska kunna kontaktas skriftligen på minoritetsspråk och deras informationsskyldigheter gentemot Sveriges minoriteter tydliggörs. Syftet med förändringarna är att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Läs mer här!

Här hittar du hela betänkandet!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-11-23