"Det är en känslomässig fråga"

Lule-Boden Sameförening har i dag omkring 100 medlemmar och föreningen växer stadigt.
- Det är när vi har aktiviteter som vi får nya medlemmar, säger ordförande Pia-Maria Nutti Holmgren.

Pia-Maria Nutti Holmgren jobbar till vardags på Norrbottens Museum. Hon är dessutom musiker och sjunger på samiska, ett språk som hon tagit tillbaka i vuxen ålder.

Ordföranderollen har hon haft länge och föreningen betyder mycket för henne och har en stor del i hennes liv. Föreningen har ingen egen lokal men de har ett bra samarbete med kommunen i Luleå då det gäller att hyra lokaler. Slöjdhelgerna är ett återkommande inslag.
- Då träffas vi och slöjdar. Vi har ingen ledare utan vi utbyter kunskap sinsemellan på samiskt vis. Alla får göra det de vill. Jag slöjdar mycket det har jag gjort sedan jag var liten, berättar Pia-Maria.

I slöjdgruppen deltar kvinnor, för det är mest kvinnor, i åldrarna 30-75 år. Föreningen har också en språkgrupp i nordsamiska där cirka 10 personer deltar. Gruppen får bidrag från Institutet för språk och folkminnen samt Sametinget och de gör bland annat resor för att få höra och prata samiska. De har bland annat varit språkbadsresor till Enare och Kautokeino.

Pia-Maria Nutti Holmgren och en del andra i föreningen är dessutom väldigt aktiva när det gäller att delta på samråd med Luleå kommun som nu också är förvaltningskommun för samiskan.
- Jag har en bra kontakt med kommunens samordnare och det är värdefullt. Luleå kommun säger att de ska bli bäst i Sverige när det gäller flerspråkighet och det är ju fantastiskt, säger Pia-Maria.

Vad betyder det att samiskan också är med nu?

- Det här är ju en känslomässig fråga, en bekräftelse på något vis att vi finns här och att vi har behov och syns.

Lule Boden-sameförening har också en Facebook-sida för att marknadsföra sina arrangemang. Förutom slöjd- och språkgrupper ordnar man också årligen en kött- och paltfest i Boden och så firar man den samiska nationaldagen på olika vis. I fjol arrangerade den dessutom en samisk filmfestival i Luleå tillsammans med Folkets Bio.
- Det var väldigt lyckat och alla ställde upp. Vi kanske kan göra om det igen nästa år, säger Pia-Maria Holmgren.

MALIN A JUNKKA
 

Sidan uppdaterad 2018-07-02