Sametinget ska yttra sig gällande ortnamn

Regeringen har beslutat att Sametinget ska att yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn.

– Det samiska samhället har centrala kunskaper om ortnamn som vi behöver få ta del av. Att synliggöra de samiska namnen är en del i den större processen att ge erkännande till det samiska folket och därför är denna nya uppgift för Sametinget så viktig, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Sametinget ska även granska förslag till samiska namn på allmänna kartor och yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2018.

Dagens beslut innebär att Sametinget ska ha uppgifterna att:

  • yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och
  • yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2018-08-16

Bakgrund

Sametinget samarbetar sedan 2006 med Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och Lantmäteriet om de samiska ortnamnen. Sametinget lämnar yttranden och rekommendationer om de samiska ortnamnen till ISOF som Lantmäteriet sedan beslutar om. Sametinget och ISOF finns även representerade i Ortnamnsrådet.

Vad gäller personnamn är det Skatteverket som beslutar om förvärv eller ändring. Enligt en bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2017 ska Skatteverket begära in yttranden från myndighet eller annan om det behövs för att pröva ett namns lämplighet med hänsyn till språkliga eller andra förhållanden.

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På www.minoritet.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?