Hon ska utreda frågan om språkcentrum

Institutet för språk och folkminnen (Isof) påbörjar nu utredningen om hur språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. Ingrid Johansson Lind blir utredare.

Isof har under 2018 fått i uppdrag av regeringen att utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli kan organiseras och utreda förutsättningarna för motsvarande funktioner för jiddisch och romani chib. I uppdraget ingår också att analysera alternativa förslag till språkcentrum som kan bidra till språkrevitalisering och en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationerna.

Det skriver ISOF på sin hemsida där du hittar nyheten i sin helhet.

Utredningen leds av Ingrid Johansson Lind, tidigare generaldirektör för Isof och innan dess bland annat departementsråd på Kulturdepartementet.
- Jag ser fram emot att ta mig an den här uppgiften och det känns betydelsefullt att kunna bidra i arbetet med att stärka minoritetspolitiken. Rent praktiskt ser jag framför mig många spännande och meningsfulla möten som kommer att lägga grunden till arbetet, säger Ingrid Johansson Lind.

En delredovisning ska lämnas in av myndigheten senast den 1 februari 2019 och inlämningsdatum för slutredovisningen är den 1 oktober 2019.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2018-11-23