Höstglöd och kulturpriser i Överkalix

Med långväga föreläsare och deltagare från Stockholm, Göteborg, Norge, Finland och ända från Ungern, hölls under helgen i Överkalix Ruska/Höstglödseminariet.

Nytt för i år var att Kexi författarförening, delade ut ett stipendium som gick till Bengt Kostenius, Kardis, samt att Ove Kohkoinen, Soukolojärvi, fick det likaledes nyinstiftade kulturbärarpriset.

På seminariet, med Bengt Pohjanen och Meänmaa och Kexi - Meän Kirjailjat som värdar, som hölls på Grand Arctic Hotel i Överkalix, varvades föreläsningarna med tornedalsk dikt och sång. Tyra Helena Lindström, Uppsala, skapade i seminariet en varm bild av den tornedalska kvinnan som urtypen av kvinna, en förebild. Hon fick även senare i seminariet ta emot Hilja Byström-priset, för sin författargärning. 

Marta Csepregi, Budapest, universitetsprofessor, lyfta fram chanterna, ett folk på runt 50 000 personer, som bor öster om Uralbergen, vid floden Ob i Sibirien. Chanterna kan sägas vara avlägsna språksläktingar med meänkielitalande. 

Elina Kangas talade om sitt arbete som språkvårdare på det statliga Språkrådet och Bengt Pohjanen talade under sitt anförande i seminariet under titeln "Utifrån in, inifrån ut", bland annat om behovet av att tornedalingarna bestämmer själv vad deras kultur är hur att lyfta fram den, i stället för att folk utifrån engagerar sig och bestämmer tagen.

Avslutande festmåltid inmundigades på Sirillus. Även här utdelades ett antal stipendier. Barents publishers översättarpris 2018, gick till Kirsti Johansson, Kalix. Hon är född i Björneborg och studerade i Helsingfors innan hon blev Kalixbo. "En mångsidig och kunnig översättare som antar utmaningar, levererar och sprider våra berättelser för alla åldrar utanför rikets gränser", står det bland annat i motiveringen.

Ove Kohkoinen var förvånad om än glad för att han för sin livsgärning uppmärksammades med Kulturbärarpriset. Ur motiveringen snor vi följande: "Ove Kohkoinen är en kulturbärare i ordets djupaste mening. Han bär in språket in i framtiden och som tornedaling och person är han en förebild för oss alla".

Tornedalens egna skrivare och författare delade ut Kexipriset för första gången. Den historiska mottagaren av Kexipriset 2018, blev Bengt Kostenius. "Han har stigit fram som en av de första författarna på meänkieli i modern tid, i Kexis fotspår. Hans böcker är ett verk av en skicklig ordsmed", är något vi saxar ur motiveringen
– Det här var verkligen en stor ära och en överraskning. Det är en klapp på axeln som ingjuter självförtroende. Som tornedalingar är vi inte vana att bli uppskattade på det här viset. Om vi gjort något bra så är det möjligt är att vi får höra att det där var inte, så dåligt, säger Bengt Kostenius.

HASSE STENUDD

Sidan uppdaterad 2018-10-24