Nu har Romano center fått nya lokaler

I mitten av oktober fick Romano center i väst sina nya efterlängtade lokaler som då invigdes med tal, mat och underhållning.

Romano center i väst är en kommunal verksamhet inom Göteborgs Stad som har i uppdrag att arbeta för romers rättigheter och möjligheter. Minoritet.se ställde några frågor till Domino Kai som är enhetschef där.

Vem är välkommen till er?

- Alla romska grupper är välkomna till Romano center i väst, att hjälpa, råda, tipsa, guida till rätt instanser är ett av huvuduppdragen på RCV, men givetvis även andra som är intresserade av att lära sig mer om romsk kultur med mera. Det andra är att vi ska finnas till för stadens tjänstepersoner, ge råd och tips, samt utbilda för att höja kunskapsnivån om situationer som romer lever i, för att förbättra romers livsvillkor. Men även att minska  välfärdsgapet mellan romer och övriga samhället. Vi vill hitta nya vägar och metoder då de traditionella inte fungerat så bra.

Hur länge har ni funnits nu?

- Kommunfullmäktige tog beslut om att en kommunal hemvist ska byggas upp för de romska frågorna, och fram tills tre veckor sedan har verksamheten bedrivits på förvaltningen Konsument- och medborgarservice. Nu har vi haft tillgång till egna lokaler nära Järntorget på Första Långgatan i tre veckor. Lokalerna invigdes den 15 oktober med tal av politiker och äldre romer, musikunderhållning och mingel. Det var en väldigt fin och värdig tillställning.

Hur har verksamheten utvecklats?

- Verksamheten har utvecklats än mer efter sommaren med planer om flera drop in-dagar, utbildningspaket samt externa aktiviteter, från två mindre kontorsrum till att vi nu kan ta emot brett och högt. Vi ser stora möjligheter till samarbeten med andra parter till exempel inom utbildning, bostad, hälso- och arbetsfrågor.

Vad betyder de nya lokalerna?

- Det är en ren fröjd att enheten har fått flytta in i dessa fantastiska nyrenoverade lokaler, som jag sa tidigare, vi ser möjligheter, nästan som att himlen är taket för det.

Kan du berätta om något av era projekt?

- Just nu arbetar vi med framtagandet av Roma Festivalen med olika kulturyttringar, där fokus ligger på rättighetsperspektivet, med samtal, film, fotoutställning samt musik och dans. Det är ett samarbetsprojekt mellan Romano Center i Väst, Sveriges Internationella Roma Filmfestival och ReOrient. Program kommer inom en snar framtid som vi även kommer delge minoritet.se.

MALIN A JUNKKA

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019-01-03