"Det innebär större chans att få påverka"

Stockholm är en av de som har ansökt om att få bli förvaltningskommun för samiskan från och med 2019. Detta gläder förstås Sameföreningen.
- Det betyder oerhört mycket då det kommer finnas mer verktyg för att trycka på för samer att ta del av samisk kultur och språk.

- Nu blir det mer kontinuerliga samråd med Stockholm stad som innebär större chans att påverka, säger Johanna Tjäder och Sara Leoni som minoritet.se har gjort en intervju med.

Vilka är era roller i Sameföreningen i Stockholm?

- Jag är medlem, har tidigare suttit i styrelsen, säger Sara Leoni.

- Jag är medlem sen några år tillbaka, har under åren varit aktiv i olika projekt. Men har aldrig suttit i styrelsen, säger Johanna Tjäder.

Hur kommer det sig att ni är engagerade i föreningen?

- Jag är en föreningsmänniska och var innan mitt engagemang i Sameföreningen i Stockholm engagerad i olika föreningar med musikalisk inriktning och med tjejjours-aktiviteter. När jag blev tillfrågad att sitta med i styrelsen såg jag det som en bra chans att lära känna andra samer i Stockholm och bidra positivt till det samiska samhället genom föreningsengagemang. Jag är uppväxt i Umeå och min samiska släkt kommer från trakterna kring Tärnafjällen. Jag tror fast på att varje person påverkar sin omgivning bara genom att finnas till om man då kan göra positiva handlingar bidrar man till ett bättre samhälle och värld. Varje person kan därför även bidra till stor förändring om den går samman med andra människor, säger Sara Leoni.

Johanna Tjäder svarar så här:

- Jag har ingen bakgrund inom föreningsverksamhet men drivs av samiska frågor- speciellt språkfrågor. Min drivkraft blev starkare sen jag flyttade från Staare, Östersund, för cirka 11 år sedan. Då blev det viktigare att uttrycka min samiska identitet eftersom att jag nu bor utanför Saepmie, samtidigt som den blev ännu viktigare när jag själv fick barn. Jag vill ju ge mina barn den samiska tillhörigheten som jag själv fått. Jag har släkt både från sydsamiskt och nordsamiskt område och är uppvuxen i Östersund. För mig känns det viktigt att engagera mig för att vara med och skapa den samiska plattform i Stockholm som ger möjlighet till samisk gemenskap.

Sameföreningen i Stockholm har sedan starten 1947 varit en viktig samlingspunkt för samer i huvudstaden. Föreningen, som i dag har 500 medlemmar, arrangerar återkommande arrangemang för samer i Stockholm med omnejd. Den jobbar kontinuerligt med att sprida kunskap om det samiska samhället och dess kultur. Föreningen engagerar sig också starkt för samiska barns rätt till modersmålsundervisning i skolorna.
- Förutom studiecirklar i samiska språk, anordnas ibland kurser i slöjd, företrädda av kunniga lärare. Sitter i kontinuerliga samråd med Stockholms Stad och landstinget, berättar Johanna Tjäder.

Några av aktiviteterna är bland annat språkcirklar och syjuntor.
- Jag har sedan jag varit med i föreningen varit med och organiserat syjuntor och språkcirklar för sydsamiska samt arbetat för att Stockholm Stad skulle skicka in ansökan om att Stockholm ska bli samiskt förvaltningsområde, säger Sara.

De projekt som är på gång nu under november är bland annat syjunta, kött- och paltfest, samisk berättarhöst med olika föreläsare samt samisk afton på Södra teatern.

Stockholm har även ansökt om att bli del av förvaltningsområdet för meänkieli 2019.


MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-01-28