Artiklar

Nedladdning av informationsmaterial

Här kan du ladda ner Länsstyrelsens och Sametingets informationsmaterial.

Antiziganismen i Sverige - skolboken. [Bok, publicerad 2015]
Antiziganismen i Sverige - lärarhandledning. [Handledning, publicerad 2015]
Arbetar din kommun rättighetsbaserat? [Broschyr, publicerad 2019]
Fem familjer – nationella minoriteter, språk och identitet. [Broschyr/folder, publicerad 2011, reviderad 2019]
Förskoleverksamhet – nationella minoriteter, språk och kultur. [Broschyr/folder, publicerad 2015, reviderad 2019]
Inspirationsskrift med goda exempel på hur kommuner arbetat med romsk inkludering [Broschyr, publicerad 2020]
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (fickformat). [Broschyr/folder, publicerad 2012, reviderad 2019]
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med författningskommentarer. [Häfte, publicerad 2018]
Nationella minoriteter - delaktighet - inflytande - samråd 2020 (Broschyr, publicerad 2020).
Nationella minoriteter - kultur, språk, identitet: bevara - utveckla. [Broschyr, publicerad 2018]
Nationella minoriteter - minoritetspolitikens utveckling 2016. [Rapport, publicerad 2017]
Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling 2018 - Inflytande och delaktighet - en fördjupning (Rapport, publicerad 2019)
Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling 2018 - Redovisning av uppföljningsmyndigheterna och andra myndigheters uppdrag inom minoritetspolitiken (Rapport, publicerad 2019).
Nationella minoriteter och minoritetsspråk- Minoritetspolitikens utveckling år 2019- Minoritetspolitiska mål och riktlinjer (Rapport, publicerad 2020).
Nationella minoriteter - rättigheter och möjligheter. [Broschyr, publicerad 2010].
Nationella minoriteter förvaltningsområden 2020. [Affisch, publicerad 2020]
Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling 2017. [Rapport, publicerad 2018]
Nationella minoriteter – tidningsbilaga 2016. [Tidning, publicerad 2016]
Nationella minoriteters rättigheter - en handbok för kommuner, landsting och regioner. [Handbok, publicerad 2013, reviderad 2019]
Romsk inkludering. Fem pilotkommuner - goda exempel. [Broschyr/folder, publicerad 2016].
Romsk kraft - en inspirationsbok om vägar till arbete och utbildning. [Bok, publicerad 2011].
Äldreomsorg – nationella minoriteter – språk och kultur. [Broschyr/folder, publicerad 2013, reviderad 2019]
Sidan uppdaterad 2021-04-16