Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

En utmaning hitta hållbara strukturer

[2019-06-14] En tydlig struktur på samråden samt styrdokument som ger de nationella minoritetsfrågorna en tydligare struktur för vad som ska åstadkommas. Det är vad Stockholms stad tror är en god början för att de nationella minoriteterna ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Isof ska ta fram handlingsprogram

[2019-06-27] Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att ta fram förslag till ett långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Sveriges sjunde rapport till Europarådet

[2019-06-26] Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Nu är den sjunde rapporten inlämnad. Du hittar den här!  

Handlingsplanen är både normerande och aktiverande

[2019-06-14] I Uppsala kommun är arbetet igång med att revidera kommunens handlingsplan Främja mänskliga rättigheter.

Nu finns tryckfärdig roll-up

[2019-05-29] Nu finns en tryckfärdig roll-up tillgänglig, i form av en karta med fakta om Sveriges fem nationella minoriteter, som kommuner och andra intresserade kan ladda ned här och använda!

Informationsträff nationella minoriteter

[2019-05-23] Nu finns alla presentationer och videoklipp från Länsstyrelsens och Sametingets informationsträff den 15 maj i Stockholm samlade här.

Ny film ska sprida information

[2019-05-22] Flerspråkscentrum i Luleå kommun har tagit fram en film som ska inspirera och ge information om nationella minoriteter i Luleå med lokala företrädares perspektiv.

Skolverket ger utbildning

[2019-05-20] I höst håller Skolverket i en utbildning om nationella minoriteter med fokus på romer för lärare och annan skolpersonal. Den är tre dagar och hålls på Södertörn.
Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild: Martin Thélenius

Nytt läromedel för gymnasieskolan

[2019-05-20] Nu har Institutet för språk och folkminnen släppt sitt nya läromedel för gymnasieskolan. 

Ingrid Johansson Lind ska utreda en stärkt minoritetspolitik

[2019-05-17] Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har utsett Ingrid Johansson Lind till särskild utredare i utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik.

Beställ den reviderade handboken!

[2019-05-15] I dag den 15 maj lanserar Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget en reviderad handbok som är tänkt att vara ett stöd i kommuners och regioners arbete med nationella minoriteters rättigheter.