Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

En utmaning hitta hållbara strukturer

[2019-06-14] En tydlig struktur på samråden samt styrdokument som ger de nationella minoritetsfrågorna en tydligare struktur för vad som ska åstadkommas. Det är vad Stockholms stad tror är en god början för att de nationella minoriteterna ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Bokstart-paketet ska ge vårdnadshavare stöd och kunskap

[2019-09-20] Hur kan man som vårdnadshavare stötta sina barn med ett nationellt minoritetsspråk? Nu finns Bokstartpaketet från Kulturrådet för dig som vill ha råd och kunskap i ämnet.
Böcker på minoritetsspråk och informationsmaterial från Bokstart. Foto: Cecilia Brisander

Hur får biblioteken alla att känna sig inkluderade?

[2019-09-19] Den 1 oktober hålls en inspirationsdag för biblioteksmedarbetare i Stockholms och Uppsala län.
Den 1 oktober hålls en inspirationsdag för biblioteksmedarbetare i Upplands Väsby. Foto: Cecilia Brisander

Årets Kulturting lyfter fram nationella minoriteter

[2019-09-06] Det är snart dags för Kulturting i Gävleborg. Årets tema är nationella minoriteter.
Den 21 september 2019 arrangerar Kultur Gävleborg, Region Gävleborg tillsammans med Hofors kommun Kulturting Gävleborg på Folkets Hus i Hofors. Illustration: Minabibliotek.se

Snart invigs tvåspråkiga Charlottendal

[2019-09-02] Den 26 september håller Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå sin officiella invigning av Charlottendals tvåspråkiga förskoleverksamhet i samiska, meänkieli och finska.
Snart väntar den officiella invigningen av den väsentligt tvåspråkiga förskolan Charlottendal i Luleå. (Personen på bilden har inget med texten att göra.) Arkivbild: Marie Birkl

Nationella minoritetsröster lyfts fram i filmsatsning

[2019-08-27] Filminstitutet lanserar nu produktionsstödet GLÖD som en del av det pågående arbetet med nationella minoriteter.

Hon ska utreda ett museum om Förintelsen

[2019-08-14] Etnologen Birgitta Svensson har utsetts till särskild utredare i utredningen om ett museum om Förintelsen.
Foto: Juliana Wiklund

Rapport om minoriteter och bibliotek

[2019-08-12] De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteken. Från den 1 januari 2019 trädde flera nya delar i kraft. Här hittar du rapporten!
Kungliga biblioteket i Stockholm. Foto: KB, Istvan Borbas.

Isof ska ta fram handlingsprogram

[2019-06-27] Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att ta fram förslag till ett långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Sveriges sjunde rapport till Europarådet

[2019-06-26] Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Nu är den sjunde rapporten inlämnad. Du hittar den här!  

Handlingsplanen är både normerande och aktiverande

[2019-06-14] I Uppsala kommun är arbetet igång med att revidera kommunens handlingsplan Främja mänskliga rättigheter.