Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[Minoritetspolitik] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Förslag önskas på medverkande i referensgrupp för uppdrag om stöd och insatser om nationella minoriteters rättigheter

[Minoritetspolitik] Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2022–2024 ta fram och sprida kunskaps-stöd och att genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minorite...

Öppen utlysning

[Minoritetspolitik] Är du eller någon du känner intresserad av att bidra som nationell expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter?

Dags att söka bidrag från Kulturrådet!

[Minoritetspolitik] Vill du genomföra ett kulturprojekt som stärker, utvecklar eller synliggör de nationella minoriteternas kultur och kulturarv?

Extra utlysning från Isof hösten 2022

[Minoritetspolitik] Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
Folkets hus i Umeå där debatten hålls. Foto: Folkets hus

Nationella minoritetsföreningar anordnar valpanel i Umeå

[Minoritetspolitik] Den 30 augusti anordnar tre minoritetsgrupper en valpanel i Umeå Folkets hus, dit lokala representanter för riksdagspartierna är inbjudna.
Illustration: Kungliga Biblioteket

Skarp kritik av Sveriges minoritetspolitik

[Minoritetspolitik] I dag presenteras rapporten ”Minoritetspolitiskt bokslut 2022 - hur har Sverige lyckats ta hand om sina nationella minoriteter?”. Rapportförfattaren är Lennart Rohdin.

Finissage på Stadsmuseet

[Minoritetspolitik] Det närmar sig slutet för utställningen om nationella minoriteter på Stadsmuseet i Stockholm. Men räkna med en festlig avslutning!
Snart öppnar den unika språknoden i Luleå. Arkivbild: Hasse Stenudd

Nu är den unika språknoden invigd

[Minoritetspolitik] I samband med skolstarten i Luleå kommun öppnar den unika språknoden på Örnäset. Där kommer det att erbjudas tre timmars modersmålsundervisning istället för en timme.

Nytt uppdrag till Forum för levande historia

[Minoritetspolitik] Regeringen ger i uppdrag till Forum för levande historia att genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige.