Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[Minoritetspolitik] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Nio av tio unga vill att samhället stöttar våra nationella minoriteter

[Minoritetspolitik] En av fyra svenskar känner inte till någon av Sveriges fem nationella minoriteter. De fem nationella minoritetsspråken är något mer kända. 77 procent kan nämna åtminstone ett av dem.
Illustration: SO-rummet

Minoritetsvecka i Skellefteå

[Minoritetspolitik] Den här veckan arrangerar Skellefteå kommun en minoritetsvecka där man lyfter fram de nationella minoriteterna och visar hur och vad förskolan arbetar med.

Nu finns lagen översatt

[Minoritetspolitik] Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk. Den finns också översatt till engelska.
Illustration: SO-rummet

Internationella modersmålsdagen

[Minoritetspolitik] Den 21 februari var det internationella modersmålsdagen. i dag bjuder Skolverket och Språkrådet på Isof in till en digital konferens i ämnet.  

Premiär för minoritetsfilmerna i GLÖD

[Minoritetspolitik] GLÖD är tio korta dokumentära filmer där dialogen helt eller delvis består av de nationella minoritetsspråken. I dag den 18 februari har samtliga tio filmer digital premiär.
Författaren Elin Anna Labba deltar i årets Littfest. Foto: Hugo Thambert

Littfest har fokus på nationella minoriteter

[Minoritetspolitik] Littfest 2021 i Umeå blir annorlunda från föregående år, men programmet påminner också en hel del om 2020 års ofullbordade program. Den röda tråden är nationella minoriteter.
Illustration: SO-rummet

Skolverket får nytt uppdrag

[Minoritetspolitik] Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur undervisningen i de fem nationella minoritetsspråken kan förbättras.
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister. Foto: Johan Jeppsson

Hot och hat riktat mot samer och minoriteter är inget som för våra länder framåt

[Minoritetspolitik] Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har gjort ett gemensamt uttalande med ministrar i Finland och Norge samt med sametingen i länderna mot rasism mot samer och minoriteter.
Illustration: SO-rummet

Nu startar bibliotekssatsningen

[Minoritetspolitik] I december fick Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas biblioteksverksamhet.
Illustration: SO-rummet

Så kartläggs minoriteternas nutida liv i Stockholm

[Minoritetspolitik] Sedan ifjol arbetar Stadsmuseet i Stockholm, med statligt stöd som ett led i stadens ambition att synliggöra de nationella minoriteterna, med ett projekt som belyser liv och livsvillkor i Stoc...