Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[Minoritetspolitik] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Protester mot nedläggningsförslag

[Minoritetspolitik] Riksorganisationerna förkastar Moderaternas förslag om nedläggning av Utbildningsradion.
Illustration: SO-rummet

Ny distanskurs på Södertörn

[Minoritetspolitik] Från och med i höst erbjuder Södertörns högskola en ny distanskurs om Sveriges nationella minoriteter.
Arkivbild: Malin A Junkka

Nationella minoritetsspråk i fokus på Bokmässan

[Minoritetspolitik] De nationella minoritetsspråken uppmärksammas på Bokmässan i Göteborg den 23-26 september.

Satsningar för att stärka romskt och judiskt liv

[Minoritetspolitik] Sverige åtar sig att främja judiskt liv, stärka arbetet för romsk inkludering och förstärka civila samhällets säkerhet.

Nu finns fler böcker på de romska språken

[Minoritetspolitik] Läsappen Bläddra fortsätter att fyllas på med litteratur. Nu finns flera nya barnböcker på de romska språken kale och kelderash.

Historisk satsning på nationella minoriteter

[Minoritetspolitik] Regeringen föreslår en satsning på 90 miljoner kronor för förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

Örnsköldsvik presenterar nya symboler

[Minoritetspolitik] I dag lanserar kommunen lanserar symboler för nationella minoriteter och minoritetsspråk – 8 symboler för 5 nationella minoriteter.

Ny träff för nätverket Minoritetsspråk i Praktiken

[Minoritetspolitik] Den 4 oktober är det dags för den andra digitala träffen för det nya nätverket för Minoritetsspråk i Praktiken.    
Illustration: SO-rummet

Kunskapen om de nationella minoriteternas hälsa ska stärkas

[Minoritetspolitik] Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla kunskapen om hälsosituationen bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna.
Foto: Isof

Extra utlysning av bidrag till insatser för nationella minoritetsspråk

[Minoritetspolitik] Nu finns nya medel på totalt 1,8 miljoner kronor att söka. Medlen ska gå till att ta fram pedagogiska material i de nationella minoritetsspråken.