Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Missa inte det filmpedagogiska paketet!

[2020-02-04] Nu finns ett filmpedagogiskt paket att ladda ned från Filminstitutet. Syftet är att underlätta för lärare att undervisa om de fem nationella minoriteterna.
Bild: Ur Sameblod, distribution Nordisk Film

Karta i tryckt form att beställa!

[2020-02-04] Nu kan du beställa kartan över alla kommuner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska i tryckt form. Du beställer den här!

Brister i undervisning av minoritetsspråk

[2020-01-31] Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av modersmålsundervisningen som bland annat visar att de flesta huvudmän brister när det gäller information om nationella minoritetsspråk.
Tillsynen visar bland annat att när fjärrundervisning anordnats har handledare saknats. Foto: Martin Thélenius

Kungliga biblioteket tar fram läsapp

[2020-01-30] Kungliga biblioteket har som mål är att tillgängliggöra e-böcker och ljudböcker på de nationella minoritetsspråken. Under våren ska en läsapp lanseras.
Under våren ska KB ta fram en läsapp. Foto: KB

Utmaning driva jämlik process

[2020-01-17] Tillsammans med berörda förvaltningar och representanter från de nationella minoriteterna har Göteborgs stad reviderat sina handlingsplaner om nationella minoriteters rättigheter.    
Veera Säisä, Johanna Franzén och Ida Rosell. Foto: Karin Skoglund

Nominera till Minoritetsspråkpriset!

[2020-01-15] Vilken person eller organisation vill du ska belönas med minoritetsspråkspriset 2020? Nu kan du nominera årets kandidater!    
Pristagarna från i fjol, Teresa Kwiatkowski och Irén Horvatne, med minister Amanda Lind. Foto: Johan Jeppsson

Efter kritik - så vill Skolverket ändra kursplanen

[2020-01-15] Totalt sett innebär förslaget en breddning och förstärkning av området jämfört med nuvarande kursplaner. Detta enligt Skolverket.

Material från konferensen den 4 december

[2019-12-18] Här hittar du material (filmklipp från webbsändningen och powerpoints) från konferensen den 4 december i Stockholm, Delaktighet och inflytande.
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, var en av dem som talade på konferensen den 4 december. Foto: Johan Jeppsson

Workshops i minoritetsspråk

[2019-12-16] Isof genomför workshops i finska, meänkieli och jiddisch. I länkarna nedan hittar du information och länkar till anmälan.

Regeringen har fattat beslut om Mariestad

[2019-12-04] 2018 ansökte Mariestad om att få lämna det finska förvaltningsområdet. Nu har regeringen fattat beslut i frågan.