Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Nya läromedel i finska och romska

[2020-04-03] Med spel, illustrationer och inslag av lek är tanken att det ska bli både lättare och roligare att lära. Nu finns ett nytt finskt och två nya romska läromedel att ladda ner som PDF.

Information om coronaviruset på minoritetsspråken

[2020-04-02] Folkhälsomyndigheten har nu information om covid-19 om hur du kan skydda dig på de nationella minoritetsspråken.    

Det är en lärande process, men vi kommer inte att ge upp

[2020-03-16] Örebro kommun har tagit ett helhetsgrepp på arbetet med Sveriges fem nationella minoriteter. En av framgångsfaktorerna för arbetet  är att man har stöd från politiskt och tjänstemannahåll...
Kommunhuset i Örebro: Foto: Örebro kommun

Kulturrådet släpper katalog

[2020-03-12] Nu släpper Kulturrådet katalogen om litteratur på nationella minoritetsspråk. Syftet är att underlätta för bibliotek och läsare att få tillgång till litteratur de fem nationella minoritetsspråken.
Så här ser katalogen ut. Foto: Kulturrådet

Nya skrifter att ladda ner!

[2020-03-11] Nu finns två nya skrifter som du kan ladda ner. Den ena heter Romsk inkludering i praktiken och den andra är en Myndighetskatalog som beskriver olika myndigheters bäring på de nationella minoritete...

Förbättrat samråd i Karlskoga kommun

[2020-03-09] I Karlskoga har man hittat en bra struktur för samråd mellan kommunen och den sverigefinskagruppen. Sedan årsskiftet finns ett politiskt beslut som styr arbetet.
Sverigefinska rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år enligt reglementet. Foto: Privat

Samråd med barn ger lyckade resultat

[2020-03-09] Skellefteå kommun och samordnaren Ulla-Maija Pesola fortsätter att utveckla samråden för barn. Efter barnens önskemål om inköp av finska barnböcker har användandegraden på biblioteket ökat rejält.
Nu finns böcker som de finska barnen själva har önskat på Skellefteå stadsbibliotekt. Foto: Ulla-Maija Pesola

Nu kan du söka projektbidrag!

[2020-02-26] Den 25 februari öppnade Kulturrådet för ansökningar från judiska, romska, samiska, sverigefinska och tornedalska kulturaktörer.

Att skapa ett gott samarbete - samordnarens viktigaste uppgift

[2020-02-25] "Vore jag inte så gammal skulle jag aldrig lämna det här jobbet!” Det säger Paula Wendell, samordnare för finskt förvaltningsområde i Borås stad.
Snabba beslutsvägar, enade politiker och sverigefinnar som samarbetar. Det är några av anledningarna till att det går bra för Borås sverigefinska arbete. Från vänster: Sari Sarhamo, Paula Wendell, Jaana Isokoski. Foto: Karin Fingal

Malmö stad tar bort finskundervisningen i förskoleklass

[2020-02-25] Malmö stad tar bort finskundervisningen i förskoleklass trots att kommunen är finsk förvaltningskommun.