Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[Minoritetspolitik] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Isof lanserar ny webbplats

[Minoritetspolitik] Den 7 juni lanserade Institutet för språk och folkminnen (Isof) sin nya webbplats isof.se. Den nya webben har nya färger och former och fungerar på ett nytt sätt.

Sveriges senaste rapportering till Europarådet

[Minoritetspolitik] Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Här hittar du senaste rapporterna om ramkonventionen och sp...

Isof vill ha dina synpunkter!

[Minoritetspolitik] Vilka åtgärder tycker du bör prioriteras för bevarandet av de nationella minoritetsspråken? Bidra gärna med dina synpunkter!

De här får bidrag från Kulturrådet

[Minoritetspolitik] Kulturrådet fördelar 2 108 000 kronor i projektbidrag till nationella minoriteters kulturverksamheter. Bland projekten märks minoriteternas kulturarv. Men också festivaler och teaterproduktioner.
Illustration: SO-rummet

Digitala resurser i fokus för nytt nätverk

[Minoritetspolitik] Ett nystartat samarbete mellan kommuner, forskarvärlden, museer, bibliotek och andra som arbetar i samhället för att revitalisera de nationella minoritetsspråken har sett dagens ljus.

Snart dags för Minoritetsspråkpriset

[Minoritetspolitik] I samband med konferensen Språkrådsdagen den 5 maj 2021, som har temat "fint och fult – attityder till språk", delas årets Minoritetsspråkpris ut. 
Illustration från Region Gävleborg.

Särskilda uppdrag med nationella minoriteter hos Region Gävleborg

[Minoritetspolitik] Region Gävleborg söker personal som vill jobba med nationella minoritetsfrågor.

E-böcker på romani chib och samiska – nu lansers läsappen Bläddra!

[Minoritetspolitik] Nu kan alla i landet läsa e-böcker på romani chib och samiska. I dag släpper Kungliga biblioteket (KB) Bläddra, som är en app med litteratur på språken.  
Bild från Mångkulturellt centrum.

Insamling av minnen

[Minoritetspolitik] Mångkulturellt centrum arbetar just nu med att samla in berättelser av minnen från folkmord och brott mot mänskligheten.
Illustration: SO-rummet

Coronapandemin påverkar nationella minoriteters kulturliv och språk

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har idag överlämnat en rapport om uppföljningen av minoritetspolitiken 2020 till regeringen.