Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[2020-10-22] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.

Nu kan du söka bidrag till de nationella minoritetsspråken!

[2020-11-30] Nu finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2021.

Nu finns lagen översatt

[2020-11-25] Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk. Den finns också översatt till engelska.

Inspirerande verktygslåda för minoritetsarbete lanserad

[2020-11-16] Nu lanseras en verktygslåda för minoritetsarbete på minoritet.se. Syftet är att ge konkreta metoder och verktyg för att underlätta kommuners och regioners arbete med nationella minoriteter.
Arkivbild:Marie Enoksson

Förslag som ska rädda minoritetsspråken

[2020-11-10] Regeringen har fått in ett handlingsprogram med 81 förslag för att rädda fyra av Sveriges nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli och romska.

Nya läromedel i minoritetsspråken

[2020-11-09] Med spel, illustrationer och inslag av lek är tanken att det ska bli både lättare och roligare att lära. Nu finns flera nya läromedel att ladda ned som PDF, även på jiddisch nu.

Här hittar du remissvaren

[2020-11-03] Här hittar du de inkomna remissvaren till betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning.
Illustration: SO-rummet

SR satsar på tvåspråkigt

[2020-11-02] Randiga sagor är en ny satsning på lekfulla, tvåspråkiga berättelser för barn från 3 år och uppåt. Berättelserna är framtagna med tanke på barn som ...
Randiga sagor. Illustration: Lotta Geffenblad.

Filmer ska sprida kunskap om nationella minoriteter

[2020-10-22] Nu lanserar Göteborgs stad två animerade informationsfilmer som enkelt förklarar den förstärkta minoritetslagstiftningen och handlingsplaner för nationella minoritetsfrågor.

Poddserie sprider kunskap om de nationella minoriteterna

[2020-10-22] Det finns ett särskilt behov av plattformar när det gäller Sveriges nationella minoriteter.  Att få lyssna på och inte bara läsa om dem är därför viktigt. Poddformatet blir på så sätt självklart

Prisas för sitt arbete

[2020-10-15] Cecilia Brisander prisas  för sitt engagemang för de nationella minoritetsspråken och är en av två Bengt Hjelmqvist-pristagare.
Cecilia Brisander. Foto: Malin A Junkka