Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Handboken i nytt format!

[Minoritetspolitik] Nu kan du ta del av handboken i ett användarvänligt digitalt format där du lätt kan bläddra mellan flikar för att få fakta, tips och råd, inspiration och länkar.
Illustration: SO-rummet

Digitala resurser i fokus för nytt nätverk

[Minoritetspolitik] Ett nystartat samarbete mellan kommuner, forskarvärlden, museer, bibliotek och andra som arbetar i samhället för att revitalisera de nationella minoritetsspråken har sett dagens ljus.

Min lojalitet behöver vara hos minoriteten

[Minoritetspolitik] Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sedan flera år arbetat med samiskt inflytande tillsammans med samiska organisationer– ett samarbete som resulterat i en strategi för samisk hälsa.

Snart dags för Minoritetsspråkpriset

[Minoritetspolitik] I samband med konferensen Språkrådsdagen den 5 maj 2021, som har temat "fint och fult – attityder till språk", delas årets Minoritetsspråkpris ut. 
Illustration från Region Gävleborg.

Särskilda uppdrag med nationella minoriteter hos Region Gävleborg

[Minoritetspolitik] Region Gävleborg söker personal som vill jobba med nationella minoritetsfrågor.

E-böcker på romani chib och samiska – nu lansers läsappen Bläddra!

[Minoritetspolitik] Nu kan alla i landet läsa e-böcker på romani chib och samiska. I dag släpper Kungliga biblioteket (KB) Bläddra, som är en app med litteratur på språken.  
Bild från Mångkulturellt centrum.

Insamling av minnen

[Minoritetspolitik] Mångkulturellt centrum arbetar just nu med att samla in berättelser av minnen från folkmord och brott mot mänskligheten.
Illustration: SO-rummet

Coronapandemin påverkar nationella minoriteters kulturliv och språk

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har idag överlämnat en rapport om uppföljningen av minoritetspolitiken 2020 till regeringen.
Illustration: SO-rummet

Sök bidrag för film!

[Minoritetspolitik] Nu kan du söka stöd för filmvisning och filmkurser på de nationella minoritetsspråken.
Författaren Elin Anna Labba deltar i årets Littfest. Foto: Hugo Thambert

Littfest har fokus på nationella minoriteter

[Minoritetspolitik] Littfest 2021 i Umeå blir annorlunda från föregående år, men programmet påminner också en hel del om 2020 års ofullbordade program. Den röda tråden är nationella minoriteter.
Maria Boman, utvecklingsstrateg Region Västmanland, Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare Region Dalarna, Antonia Bergström, samordnare Region Västernorrland, Jim Uusikartano, mediepedagog Region  Västmanland.

Anpassad webbutbildning för regioner

[Minoritetspolitik] Regionerna Västmanland, Västernorrland och Dalarna har gått samman och tagit fram en utbildning om nationella minoriteters rättigheter som vänder sig till personal i regionerna.