Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Stadsmuseet undersöker minoriteternas liv och livsvillkor

[2020-05-26] I ett statligt finansierat projekt undersöker Stadsmuseet under 2020 och 2021 de nationella minoriteternas liv och livsvillkor i staden historiskt och i samtiden.
Frågorna kretsar kring det vardagliga, om arbete och fritid, familj, rörelse i stadsrummet. Fotomontage: Stadsmuseet

Snart skrivs historia i Svenska kyrkan

[2020-05-11] Pingstdagen 2020 tas kyrkohandboken på flera nationella minoritetsspråk i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.  

Slutbetänkandet överlämnat i dag

[2020-05-08] I dag har utredningen Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning, överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.
Arkivbild: Martin Thélenius

Nya stöd från Filminstitutet

[2020-05-06] Svenska Filminstitutet lanserar nu två nya stöd som ett led i det pågående arbetet att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.

Minoritetsspråkspriset till Teckenspråkets röst

[2020-05-05] Minoritetsspråkspriset 2020 går till föreningen Teckenspråkets röst, för deras arbete mot fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor.
Från vänster: Tommy Lyxell, språkvårdare svenskt teckenspråk på Språkrådet, Isabel Engwall, grundare Teckenspråkets röst, Martin Sundin, Isofs generaldirektör, Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet. Foto: Isof

Så påverkas minoritetsarbetet under coronakrisen

[2020-04-27] Digitala lösningar, inställda evenemang och fokus på information. Corona-viruset påverkar kommuner och regioners arbete gentemot de nationella minoriteterna på olika sätt.
Arbetet med de nationella minoriteterna har påverkats av coronakrisen.

Ska ge kunskap om minoriteterna i ett skolperspektiv

[2020-04-27] Christina Rodell Olgac är docent och lektor i pedagogik på Södertörns högskola. Hon har skrivit om de nationella minoriteterna ur ett skolperspektiv som är en introduktion för pedagoger och andra s...
Christina Rodell Olgac. Foto: Berggren och Pozo

Information om coronaviruset på minoritetsspråken

[2020-04-23] Folkhälsomyndigheten har nu information om covid-19 om hur du kan skydda dig på de nationella minoritetsspråken.    

Ökad medvetenhet och större ansvarstagande i minoritetsarbetet

[2020-04-09] Flertalet kommuner och regioner har under 2019 påbörjat ett arbete med mål och riktlinjer om nationella minoriteter. I dag överlämnades rapporten om minoritetspolitikens utveckling 2019 till regeri...
Nu är rapporten för 2019 överlämnad till regeringen. Foto: Martin Thélenius

Vill du bli tolk?

[2020-04-08] Kammarkollegiet ser väldigt gärna fler sökande till tolkprovet i språken meänkieli, samiska och finska. I meänkieli saknas idag helt auktoriserade tolkar.
Den samiska och sverigefinska flaggan. Till höger tornedalingarnas flagga. Foto: Martin Thélenius