Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Öppen utlysning

[Minoritetspolitik] Är du eller någon du känner intresserad av att bidra som nationell expert i Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter?

Dags att söka bidrag från Kulturrådet!

[Minoritetspolitik] Vill du genomföra ett kulturprojekt som stärker, utvecklar eller synliggör de nationella minoriteternas kultur och kulturarv?

Extra utlysning från Isof hösten 2022

[Minoritetspolitik] Isof har i år fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
Folkets hus i Umeå där debatten hålls. Foto: Folkets hus

Nationella minoritetsföreningar anordnar valpanel i Umeå

[Minoritetspolitik] Den 30 augusti anordnar tre minoritetsgrupper en valpanel i Umeå Folkets hus, dit lokala representanter för riksdagspartierna är inbjudna.
Illustration: Kungliga Biblioteket

Skarp kritik av Sveriges minoritetspolitik

[Minoritetspolitik] I dag presenteras rapporten ”Minoritetspolitiskt bokslut 2022 - hur har Sverige lyckats ta hand om sina nationella minoriteter?”. Rapportförfattaren är Lennart Rohdin.

Finissage på Stadsmuseet

[Minoritetspolitik] Det närmar sig slutet för utställningen om nationella minoriteter på Stadsmuseet i Stockholm. Men räkna med en festlig avslutning!
Snart öppnar den unika språknoden i Luleå. Arkivbild: Hasse Stenudd

Nu är den unika språknoden invigd

[Minoritetspolitik] I samband med skolstarten i Luleå kommun öppnar den unika språknoden på Örnäset. Där kommer det att erbjudas tre timmars modersmålsundervisning istället för en timme.

Nytt uppdrag till Forum för levande historia

[Minoritetspolitik] Regeringen ger i uppdrag till Forum för levande historia att genomföra kunskapshöjande insatser om historiska skeenden som påverkat de nationella minoriteterna i Sverige.

Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism

[Minoritetspolitik] Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. 

Vill du vara med i en studie?

[Minoritetspolitik] För att kunna planera och prioritera framtida insatser genomför nu UHR en studie av hur studenter som tillhör nationella minoriteter upplever sina högskolestudier. 

Uppföljningsmyndigheterna begär in mål och riktlinjer

[Minoritetspolitik] Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är ansvariga för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.