Nyhetsarkiv Artiklar för avdelningen Minoritetspolitik

Så synliggör du nationella minoriteter på ditt bibliotek

[2019-11-13] Fundera över vilka språknormer som finns i ert bibliotek. Och se över er skyltning i biblioteket med syftet att skapa ett bibliotek som inkluderar fler.
Foto: Cecilia Brisander

Ny skrift: Arbetar din kommun rättighetsbaserat?

[2019-11-08] Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en skrift som ger en  introduktion till  nationella minoriteters rättigheter och vad det innebär för en kommun att arbeta rättighetsbaserat. 
Det har kommit en ny skrift från Länsstyrelsen i Stockholm.

Konferens om delaktighet och inflytande

[2019-11-07] Den 4 december bjuder Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm in till en konferens där temat är delaktighet och inflytande. Du kan anmäla dig här.

Nätverk med fokus på nationella minoriteters kultur

[2019-10-30] Kulturrådet har startat ett nationellt nätverk för regioner med fokus på nationella minoriteters kultur. Första träffen hölls i början av oktober.
En bild från den första nätverksträffen som hölls i oktober. Foto: Bella Lawson.

Konferens; Rätten att berätta

[2019-10-29] Vilka förutsättningar har nationella minoriteter och urfolket samerna att berätta sina historier på de nationella scenerna? Missa inte konferensen Rätten att berätta.
Kulturkonferens 2019 i Luleå är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Riksteatern Norrbotten och Riksteatern.

Meänkieli och samiska blir en del av Polarbibblo.se

[2019-10-23] Kulturenheten på Region Norrbotten utveckla webbplatsen Polarbibblo.se. Målet är att etablera ett centrum för barn berättelser och skapande på meänkieli, samiska språk och svenska.
Regine Nordström hoppas att Polarbibblo ska nå ut till ännu flera barn när webbplatsen görs om. Foto: Malin A Junkka

Lina forskar om nationella minoriteter och läromedel

[2019-10-09] Lina Spjut forskar om läromedel och nationella minoriteter vid Umeå universitet. Forskningen ska resultera i vetenskapliga artiklar längre fram men redan nu kan hon se vissa tendenser.
Lina Spjut forskar vid Umeå Universitet. Foto: Fredrik Olsson Spjut

Skolverket vill slopa undervisningen om minoriteter från högstadiet

[2019-10-04] Skolverket har föreslagit att att undervisningen om de nationella minoriteterna tas bort från årskurs 7-9. Nu reagerar forskare i en debattartikel.
Undervisningen om nationella minoriteter bli en del av samhällskunskapen i årskurs 4 till 6. Foto: Martin Thélenius

Minoritetsveckan i Gävle är igång!

[2019-10-01] Med smygstart den 29 september inledde Gävle kommun sin Minoritetsvecka med fokus på de nationella minoriteterna.
Mira Rutanen, Abedin Denaj) och Tuuli Uljas. Foto: Gävle kommun

Isof föreslår att språkcentrum inrättas för jiddisch och romani chib

[2019-10-01] Institutet för språk och folkminnen (Isof) har utrett inrättandet av språkcentrum för de nationella minoritetsspråken. I en tidigare delrapport föreslogs språkcentrum för finska och för meänkieli. ...