Finska berättelser från Bergslagen

I november 2018 kom antologin Berättelser från Bergslagen från tryckeriet. Men idén föddes redan 2014 med syftet att att dokumentera sverigefinnarnas liv i Bergslagen. 

Det blev till sist en bok på 150 sidor med 20 medverkande där Lindesbergs finska förvaltningsområde varit projektägare.
- Satsningen visade sig var intressant och antologin har fått stor spridning bland sverigefinnar i hela landet genom samordnare för finska förvaltningsområdet. Tanken är att den ska ge en kulturhistorik inblick, vara ett tidsfönster in i sverigefinnarnas vardagsliv samt stimulera fler att dokumentera sina upplevelser, säger samordnaren i Lindesberg, Airie Tervaniemi.

Finska berättelser från Bergslagen är en antologi med alla texter på både finska och svenska. ”De är ett arv till yngre generationer och är skrivna för att ge oss en tidsbild av hur det kunde vara för finländare att komma in i vårt samhälle”, förklaras i baksidestexten till boken.

Av Lindesbergs kommuninvånare i dag har över en tiondel finska rötter. De kom till landet under arbetskraftsinvandringen för 40-60 år och de flesta blev en del av Sverige - trots att många inte hade tänkt stanna.

Hur var deras vardag och deras möten med det svenska samhället? Vad kan deras liv berätta om integration och vårt mångkulturella samhälle? Antologin är en del i att öka förståelsen mellan generationerna och mellan majoritet och minoritet.
- Frågor av vikt var bland andra, varifrån och vart kom finnarna? Vad hände, hur var det att komma som vuxen eller som barn? Hur hanterade man familjen som började försvenskas. Vad är skillnaden mellan det svenska och det finska? säger Airie Tervaniemi.

Hon säger vidare:
- Materialet riktar sig i första hand till alla ättlingar till dessa finska invandrare som i dag blivit en nationell minoritet vars rättigheter skyddas i lagen sedan 2010.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-01-25