Tornedalingarna gläds efter ja från Umeå

Kommunfullmäktige i Umeå har beslutat att säga ja till Peter Sedlaceks motion om att Umeå kommun bör ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för meänkieli.

Kerstin Salomonsson, ordförande för Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset, STR-T, och själv bosatt i Umeå välkomnar beslutet.
- Tornedalingar i Umeå har fört en lång kamp för detta. Att vi nu äntligen fick detta glädjande beslut stärker vårt självförtroende och ger oss större möjligheter att göra vår röst hörd. Det underlättar också arbetet för revitalisering och bevarande av meänkieli. Nu stärker vi rätten till förskola, äldreomsorg, kultur och information på meänkieli. Det är helt enkelt ett viktigt steg i arbetet för mänskliga rättigheter, säger hon på förbundets hemsida.

Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset, är en intresseorganisation i språkliga, kulturella och samhälleliga frågor. Förbundet är en intresseorganisation för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Förbundet som grundades 1981 är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet är ett språkrör för en ursprunglig inhemsk, språklig och kulturell minoritet och utgör regeringens remissinstans i frågor som rör minoriteten. Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring.

I dag tillhör åtta kommuner förvaltningsområdet för meänkieli.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-02-26