Första konstboken på sydsamiska

Faamoe är titeln på den första konstboken på sydsamiska och den första boken om en sydsamisk konstnär. Den lanseras vid Littfest i Umeå under FN:s urfolksspråkår.

Boken är en monografi med språk som nav, om och med den sydsamiska konstnären Tomas Colbengtson. Titelordet Faamoe är ett sydsamiskt ord, som till svenska översätts med styrka, kraft, stolthet eller uthållighet. Boken lanseras under början av 2019, av FN utsett till urfolksspråkens år. Detta enligt ett pressutskick.

Språk är ett centralt begrepp i Faamoe. Boken ger inblickar och insikter i Tomas Colbengtsons konst och konstnärskap med ett särpräglat bildspråk som har bakgrund i sydsamisk och samisk historia och ett förlorat modersmål.

2019 har utlysts av FN som urfolksspråkens år i syfte att öka kännedomen om urfolksspråk som en viktig komponent för en värld med kulturell mångfald och kunskaper. Sydsamiskan har under lång tid varit hotat och undertryckt. Men idag ökar medvetenheten om sydsamiskt språk och kultur och med Faamoe lanseras nu den första konstboken på sydsamiska.

Boken Faamoe återger över 60 konstverk av Tomas Colbengtson i kombination med texter på tre språk om hans konst. Suggestiv bildkonst i olika tekniker som grafik, fotografi, glas och skulptur från mer än två decenniers produktion samt innehållsrika och fördjupande texter på sydsamiska, svenska och engelska.

I Faamoe är konsten ett verktyg för att förmedla egna erfarenheter, för att synliggöra och undersöka historien, och för att uttrycka både förlust och pånyttfödelse. Boken om och med Tomas Colbengtsons konst är en resa i svensk och skandinavisk kolonialhistoria, genom sekler av förtryck och underordning av samer. Den är också en färd i upprättelse, tillit och stolthet. Tomas Colbengtson säger så här om grunden för sin konst:
- Kanske är det förlusten av modersmålet, förlusten av mitt språk som är skälet till att jag överhuvudtaget gör konst, säger Tomas Colbengtson.

Faamoe ges ut av Gaaltije – Sydsamiskt Kulturcenter. Bilder av Tomas Colbengtsons konst. Text av Jan-Erik Lundström och förord av Tomas Colbengtson. Översättning till sydsamiska av Per Martin Israelsson.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-03-15