Skolundervisning på finska och svenska startar i Göteborg

Till hösten startar Askimsskolan med tvåspråkig undervisning i finska och svenska i Göteborg. Och framöver kan det bli ännu fler skolor som har undervisning i Sveriges största nationella minoritetsspråk - finska.

Till en början startar kommunen integrerad tvåspråkig undervisning på finska i Askimsskolan. Det betyder att eleverna får minst 50 procent av undervisningen i teoretiska ämnen på två språk, finska och svenska, det vill säga i till exempel NO/SO, historia och matematik.

På Askimsskolan börjar undervisningen till hösten. Det kan bli fler skolor som erbjuder integrerad undervisning, men det beror på hur stort behovet är. Detta enligt ett pressutskick.
- Om det är många som önskar att deras barn ska få undervisning på finska och svenska i skolan kommer vi att göra det vi kan för att det ska bli möjligt, säger Anders Andrén, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning.

Under året kommer kommunen att undersöka möjligheten för att även starta tvåspråkiga klasser med finska och svenska. I tvåspråkiga klasser ska 100 procent av undervisningen i förskoleklass och i teoretiska ämnen kunna ges på två språk.

Det bor många barn i Göteborg som har finska som modersmål. De senaste åren har de inte haft möjligheten till att få tvåspråkig undervisning på finska och svenska i Göteborgs skolor.
-Att erbjuda tvåspråkig undervisning på finska och svenska stärker barnens rättigheter, och vi vet att det finns ett behov av att erbjuda detta i våra skolor. Det här är en del av vår satsning i att trygga det finska språket och den sverigefinska kulturen. Det gäller både för de som använder det finska språket i dag, och för de som önskar att börja använda det, säger Anders Andrén.

De som vill ansöka om en plats på Askimsskolan kan göra det under skolbytesperioden 1-15 maj.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-03-25