Håbo erbjuder IT-hjälp på finska

Under 2018 erbjöd Håbo kommun IT-hjälp på finska till seniorer. Idén framkom genom ett förslag som lämnades i ett av kommunens samrådsmöten med den sverigefinska minoriteten.

- Vi startade våren 2018 med en allmän översiktskurs, där sociala medier belystes, och ämnen som ICE-kontakter, prisjämförelsesajter, träffsäkrare Google-sökningar, barnens trygghet på Internet och säkerhet i näthandeln gicks igenom, berättar samordnaren Risto Hurskainen som arbetar i Håbo som är finsk förvaltningskommun.

Projektet fortsätter nu under våren. De som deltog under 2018 fick exempelvis en lista på Finlands tre mest populära Snapchat-användare.
- Deltagarna förfasades över den unga kvinna som sände live via sociala medier från sin förlossning, och förtjusades över finske lillgrabben Turo Sipilä som blivit en snackis i Finland genom ett inslag på nätet där han ger prov på hur ”siansaksa” låter (rotvälska, obegripligt språk; ordagrant översatt ”gristyska” från finska), berättar Risto Hurskainen.

Våren 2018 deltog fyra seniorer.
- Hösten 2018 fick vi bättre struktur i undervisningen genom att en kursbok införskaffades, ”Seniorin älypuhelinopas” (Seniorens smartphoneguide) av Ulla Sannikka.

Lärarrollen axlades då av Jenny Timlin, som har erfarenhet från tidigare undervisning av liknande slag.
- Kurssammankomsterna, totalt sju stycken under terminen, består av en teoridel och praktiska övningar i anslutning till kursboken. Jenny stöttar och instruerar, berättar Risto.

Nu under våren 2019 finns sju nybörjare som deltar i kursen, plus några från i höstas som vill repetera kunskaperna.
- Det handlar om att hålla antalet kursdeltagare på en lagom nivå så att utbildaren hinner med den individuella hjälpen till var och en vid varje kurstillfälle.

Risto Hurskainen säger att deltagarna enligt genomförda enkäter är mycket nöjda.
- Anledningen till att vi valt att erbjuda kurserna är dels önskemålet i sig från samrådet, men också att minska den digitala klyfta som råder i fråga om kunskap och daglig användning av digitala hjälpmedel mellan yngre och äldre befolkning. 94 procent av 9-14-åringarna i Sverige använder sociala medier dagligen, jämfört med 31 procent bland 65-79-åringarna (2017 års siffror). Den digitala klyftan existerar också när olika åldersgrupper bland seniorerna jämförs med varandra.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-03-26