Lägesrapport samiska språken

Sametinget har överlämnat den nionde lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen.

Lägesrapporten visar på behovet av en samisk språklag, behovet av språkcentra på nordsamiskt och lulesamiskt språkområde, fler lärare i samiska, samiska studier på högre nivå och stabilitet för Sámi giellagáldu, de samiska språkens språkvårdande organ.

Samiskt språkcentrum har i år särskilt uppmärksammat Sametingets förslag om en samisk språklag utifrån Marie Hagsgårds rapport ”Det samiska språket – frågor om Sveriges internationella åtaganden”, som tagits fram på uppdrag av Sametinget.
- Rapporten visar att samisk språklag är möjlig i svensk lagstiftning och kan harmonisera med de internationella konventioner som Sverige antagit, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i sametingets språknämnd. En samisk språklag skulle innebära ett utökat skydd för de samiska språken, betonar han.

Bristen på lärare och pedagoger i samiska är ett återkommande ämne i språkcentrums lägesrapporter. Lärarbristen gör att alla elever som vill läsa samiska inte får det. Att det dessutom är lärarbrist vid högre studier är oroväckande för de samiska språken. En lösning för att lyckas med framtida rekrytering av lärare är att erbjuda stipendier för att göra studievalet intressantare, på samma sätt som i Norge.

Språkcentrums ungdomsprojekt #Instagiella #Instagiella #Instagiälla #Instagïele visar att metoden med att producera humoristiska filmer på sociala medier varit framgångsrik utifrån perspektivet språklig revitalisering.
- Ungdomarna som medverkat i och producerat filmerna där språkgränser korsats är beundransvärda och förhoppningsvis morgondagens språkarbetare, säger Sylvia Sparrok och Ingegerd Vannar, arbetsledare vid Samiskt språkcentrum.

Verksamheten vid de samiska språkens språkvårdande organ, Sámi Giellagáldu, behöver stabilitet och ett fast anslag, en målsättning som Sametinget framfört vid ett flertal tillfällen. Det samnordiska arbetet med språkvård och språknormering inom det samiska språkområdet är viktigt och ett nationsöverskridande samarbete är nödvändigt för en sammanhållen utveckling av de respektive språken.

MALIN A JUNKKA

Länk till rapporten!

Sidan uppdaterad 2019-04-09