Sveriges sjunde rapport till Europarådet

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Nu är den sjunde rapporten inlämnad. Du hittar den här!

 

Europarådets besök i Sverige kommer troligen att äga rum i början av oktober 2019. Europarådets yttrande ska antas vid möte som inleds den 5 november.

Det räcker inte bara att underteckna Europarådets konventioner om skydd för de nationella minoriteterna. Det är också upp till bevis för Sverige. Regeringen måste visa vilka resultat som nås och om man följer rekommendationerna.

Stater som undertecknar Europarådets konventioner om nationella minoriteter ska med jämna mellanrum lämna rapporter med information om rättsliga och andra åtgärder som gjorts för att uppfylla konventionerna.

Rapporterna granskas av en rådgivande kommitté och en expertkommittén som gör så kallade granskningsbesök och då träffar regeringen och representanter för de nationella minoriteterna. Därefter är det upp till Europarådet att komma med rekommendationer.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-06-26