Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski är stolta över priset de fick i våras. Foto: Malin A Junkka

Prisade språkarbetare vill ge romska ungdomar hopp

De har prisats för sitt enträgna arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och identitet. Men i vardagen bromsas de av brist på resurser vilket gör att Teresa Kwiatkowski och Irén Horvatne ofta jobbar ideellt för sina hjärtefrågor.

De vill vara förebilder för romska ungdomar och kvinnor. De vill visa att det går att vara utbildad och att ha ett arbete som rom i Sverige. Teresa Kwiatkowski och Irén Horvatne arbetar som modersmålslärare i romska på totalt 13 skolor i Malmö.
- I dag är romskan mer uppblandad med svenskan hos de unga men många föräldrar inser värdet av modersmålsundervisningen för att bevara språken, säger de.
- De romska barnen har mer svenska kompisar i dag vilket är bra. De är mer integrerade än för 15 år sedan men det påverkar språket, säger Irén Horvatne.

Men deras arbete slutar inte med modersmålsundervisningen. Efter skoltid jobbar de båda med läxhjälp och andra projekt som ska stötta romer i Malmö. En gång i veckan håller de i läxhjälp och hämtar upp mellan 10-20 romska barn och föräldrar till lokalen på Ystadgatan i Malmö.
- Föräldrarna är en viktig del i det här, de ska samverka. Dessutom hjälper de till att ordna med mellanmål och annat, säger Teresa Kwiatkowski.

Men inför den här terminen har de ett problem med finansieringen för läxhjälpen som de tidigare fått pengar från Institutet för språk och folkminnen. På grund av byte av mejladresser kom deras ansökan in för sent och nu står de utan medel. Men att ställa in är inte ett alternativ.
- Det här behövs. Det kan vi inte göra, menar Irén Horvatne.

Därför vädjar de nu om hjälp utifrån om medel eller donationer så att barnen kan fortsätta få det material som behövs samt mellanmål under läxhjälpen.
- Eller om någon har tips på var vi kan söka får de gärna höra av sig, säger Irén Horvatne.

Förutom läxhjälpen ordnar de också en kulturell aktivitet med fokus på språket en gång i veckan för barn och unga.
- Det kan handla om ett studiebesök på operan, hos polisen eller på radio och teve. Vi gör sådant som barnen inte skulle ha gjort med sina föräldrar, säger Teresa Kwiatkowski.

De håller också i sagoläsning på romska på biblioteket en gång i månaden och förra terminen startade de även upp ett hälsoprojekt för romska kvinnor.
- Det är hälsofrämjande insatser för romska kvinnor och det fortsätter i höst. Vi har tio kvinnor anmälda. Syftet är att få dem att sluta röka, börja träna och även ge stöd till den psykiska hälsan. Det finns ett större motstånd för romska kvinnor att börja träna eller att exempelvis gå till ett gym, säger Irén Horvatne.

Irén och Teresa poängterar att de har stor hjälp från de två anställda de har.
- De har lönebidrag via Arbetsförmedlingen och hjälper oss, säger de båda.

Vad betyder priset ni fick ta emot i våras för er?

- Det är bra att det romska språket lyfts fram. Diplomet hänger är på min vägg på jobbet. De myndigheter som arbetar med minoritetsspråken ger alla språken samma förutsättningar och det är bra, säger Terasa Kwiatkowski som är mycket stolt över priset.

Deras gemensamma drivkraft är att ge romska ungdomar hopp om framtiden, att visa dem att de har samma möjligheter att läsa och skaffa sig en utbildning som alla andra har.
- Vi är deras förebilder och de blev också väldigt glada när vi fick priset, säger Teresa Kwiatkowski.

MALIN A JUNKKA 

Sidan uppdaterad 2019-08-29