Artiklar

Vill du bli medlem i Språkvårdsgrupp?

Nu söker Språkrådet personer som vill vara med i en språkvårdsgrupp för meänkieli.


Personer som är engagerade i meänkieli har under flera år arbetat med att utveckla ett skriftspråk för meänkieli. Det skrivs hela tiden fler och fler texter på meänkieli, och därför dyker det också upp nya frågor och behov som rör skrivandet på meänkieli.

Språkrådet ska nu tillsätta en grupp på cirka fem personer som kommer att träffas regelbundet (både fysiskt och online) och arbeta för att främja meänkieli. Gruppen har tre huvudsakliga uppgifter:
1) främja samarbetet mellan personer som har arbetat och vill arbeta med att utveckla ett skriftspråk för meänkieli,
2) samla och analysera de nuvarande sätten att skriva och stava på meänkieli, samt
3) erbjuda stöd, råd och rekommendationer för personer som vill ha hjälp i språkfrågor.

Till gruppen söker Språkrådet personer som kan meänkieli och som har olika kompetenser inom språket. Syftet är att få med kunskap och erfarenheter från bland annat följande områden: lingvistik, ordboksarbete, kännedom om olika dialekter av meänkieli, översättning och tolkning, skönlitteratur, språkundervisning (barn eller vuxna) samt medier på meänkieli.

Mandatperioden är tre år, och därefter byts medlemmarna i gruppen ut. Var och en får vara med högst två sammanhängande perioder. Alla medlemmar ska kunna tala och skriva på meänkieli. Att kunna skriva på meänkieli är viktigt för att personen själv ska möta de problem som kan uppkomma i samband med språkarbetet. Kan du inte skriva på meänkieli måste du ha viljan att lära dig det.

Vill du vara med i språkvårdsgruppen? Skicka mejl till meankieli@sprakochfolkminnen.se senast 26/8. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter i meddelandet. Vi ber dig också att svara på följande frågor:
a) Varför vill du vara med i språkvårdsgruppen i meänkieli? Vad engagerar och motiverar dig

Eller läs mer här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-08-22