Mirsad Sahiti Foto: Malmö Ungdomscentral

Romani i fokus - Malmö ungdomscentral ordnar seminarium

Den 5 november uppmärksammar Malmö Ungdomscentral ”Världsdagen för romska språk” (World Day of Romani Language).

- Seminariet heter Romani i fokus 2019, säger Mirsad Sahiti, ordförande för Malmö Ungdomscentral.

Han säger vidare:

- Detta blir det tredje året i rad som man anordnar ett språkseminarium där man främjar olika romska varieteter och dialekter. 2017 bjöd vi in en romsk professor i psykolingvistik från Berlin som föreläste om romska språkets historia. Det året uppmärksammade vi också romska språk i musiken, hur modersmålslärarna arbetar och hur vi på Malmö Ungdomscentral främjar olika varieteter. 2018 gav vi möjlighet till romska och icke-romska organisationer att berätta hur de arbetar med romani chib så vi kan lära av varandra. 

I år har Malmö Ungdomscentral ett annat koncept.
- Vi kommer att få höra om den nya språklagen och vad den betyder i praktiken. Romska språkkunniga kommer att berätta om vilka influenser från andra språk som finns i respektive dialekt och vad den består av. Vi kommer också att visa korta avsnitt ur filmen ”12 frågor och svar om romer” samt avsluta med en workshop som är just nu är en överraskning. Romska ungdomar kommet åter igen att berätta om vår senaste pågående projekt. 

Målgruppen är både romer och icke-romer. Romer ska få insyn i andras dialekter och kunna jämföra likheter och olikheter.
- Vi vill ge icke-romer möjlighet att få kunskaper om romani chib, visa hur mycket romer uppskattar sina dialekter. Temat för i år är "Språket, en del av vår identitet". Detta kommer att vara en röd tråd från början till slut. I varje föreläsning, berättelse, workshop, film kommer detta att tas upp - hur är språket viktig del av en människans identitet, vad händer med identiteten om man tappar sitt språk och hur man förstärker sin identitet med hjälp av språket, säger Sahiti.

Mirsad Sahiti, är ordförande för Malmö ungdomscentral, och projektledare för seminariet. Han brinner för romani och arbetar som forskare, kursinstruktör, översättare. Han har drivit olika språkprojekt där ungdomar arbetat med sina egna dialekter. Han anser att språket är den viktigaste ingrediensen i en människans identitet.
- Många romer har tappat sin kultur, traditioner har åldrats och ibland är det bara språket som finns kvar för att man ska kunna identifiera sig som rom. Å andra sidan har vi grupper som har tappat sitt språk nästan helt och för att inte helt förlora sin identitet måste vi anordna tillfällen där vi får möjlighet att revitalisera och stärka varandras varieteter.

Seminariet anordnas av Malmö Ungdomscentral i samarbete med Rörelsernas museum och med bidrag från Malmö stad och Institutet för språk- och folkminnen.
- Vi från Malmö Ungdomscentral bjuder in alla som är intresserade att anmäla sig och bidra till främjandet av romani chib. Antal platser är begränsade och därmed är anmälan obligatorisk. 

Läs mer om seminariet här!

MALIN A JUNKKA

 

 

Sidan uppdaterad 2019-09-16