Förbundet välkomnar förslaget om fysisk placering på två orter, det vill säga Kiruna och Övertorneå. Foto: Martin Thélenius

"Kiruna och Övertorneå lämpliga orter för Språkcentrum"

STR-T förespråkar Kiruna och Övertorneå som lämpliga orter för Språkcentrum för meänkieli. Det framgår i deras remissvar till rapporten om Språkcentrum för Institutet för språk och folkminnen.

 

Förbundet välkomnar förslaget om fysisk placering på två orter, det vill säga Kiruna och Övertorneå. "Det är en praktisk omöjlighet att verka nära språkbärare ifall det endast blir fråga om språkcentrum för meänkieli på en ort", skriver STR-T i svaret.

STR-T menar att Övertorneå kommun har visat stort intresse och engagemang för meänkieli, dess kultur och revitalisering, och att det i dag också finns fysiska lokaliteter väl lämpade för språkcentrumverksamhet. I Övertorneå finns också en stor del av befolkningen som talar meänkieli, speciellt bland unga. Förbundet bedömer därför att Övertorneå är den ort väl kvalificerad att ta hand om den dominerande varieteten av meänkieli, torneälvdalsvarieteten.

STR-T skriver vidare; "När vi nu äntligen kan få till stånd ett språkcentrum för meänkieli är det av största vikt att de meänkielitalande i Malmfälten som talar de mest hotade varieteterna, gällivarevarieteten samt lannankieli, får en rimlig chans till revitalisering och att återta sitt språk"."

Förbundet anser att det som talar för Gällivare, förutom att man där talar en av de mest hotade varieteterna av meänkieli, är goda möjligheter att rekrytera personal, goda kommunikationer och en väl utbyggd infrastruktur. Och det som talar för Kiruna är att där finns en kritisk massa av språkbärare som är organiserade och har erfarenhet av att arbeta med revitalisering av meänkieli. Kiruna har också precis som Gällivare goda möjligheter att rekrytera personal, goda kommunikationer och en väl utbyggd infrastruktur. Därför förslår förbundet  Kiruna i första hand. Gällivare blir därmed en naturlig plats för en tredje fysisk placering.

STR-T poängterar i skrivelsen att det är av yttersta vikt att ett språkcentrum för meänkieli med två fysiska placeringar inrättas senast under 2020. STR-T menar att det kan förekomma behov av en tredje fysisk placering inom en femårsperiod, för att samtliga varieteter av meänkieli ska kunna revitaliseras på ett optimalt sätt nära talare.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-09-23