"Ett fotografi ger betraktaren vidare reflektion, samt att närma sig en folkgrupp via bilder inte är något "hotfullt", menar Domino Kai. Foto: Domino Kai

Rom = människa - ny utställning från Domino Kai

Domino Kai är aktuell med en fotoutställning som visades upp under Bokmässan i Göteborg. Minoritet.se ställde några frågor till honom. 

Kommer du ställa ut den någon annanstans? 

- Fotoutställningen Rom = Människa ställde jag upp på årets bokmässa i Göteborg, Svenska kyrkans monter. Tanken är att utställningen ska ställas ut på olika församlingar i Göteborgs stift, därefter ska den till Stockholm och Uppsala. Om fler stift hör av sig under tiden så är det bara positivt. 

Hur länge har du arbetat med den?

-Tanken och idén har jag burit med mig i flertalet år, men det var för snart ett år sedan som det hela började bli mer konkret. 

Syftet och förhoppningen med utställningen?

- Det är att Svenska kyrkan börjar diskutera sin hållning genom historien till romer. Den har varit en extremt exkluderande och rasistisk sådan. Beslut efter beslut om assimilation eller bannlysning. Om glappet mellan majoritet och minoriteten inom kyrkan ska minska så måste den mörka historien upp på bordet även inom Svenska kyrkan. Först då får denna fråga en möjlighet till ett helande och en riktig chans för en redress tillsammans framöver. Det finns självklart en anledning till varför det finns så många romer inom de frikyrkliga samfunden och så få inom Svenska kyrkan. Men har den någonsin diskuterats med självrannsakan? 

Idén med just fotografier till utställningen?

- Med idén följde även tankar om att ett fotografi ger betraktaren vidare reflektion, samt att närma sig en folkgrupp via bilder inte är något "hotfullt", där även olika teman kan inkluderas från personerna själva såsom familj, drömmar, tro, feminism, utbildning, framtidstro bland annat. 

Vem är målgruppen?

- Min förhoppning är att detta är en början till mänskliga möten mellan församlingarna och de romer som eventuellt når dit. Eller varför inte ha uppsökande verksamhet gentemot lokal föreningar, sprida information och möjlighet att få ta del av det utbud som erbjuds, kanske att romer själva får arrangera frågor och svar. 

- Om nationella minoritetsfrågor ska få större och djupare verkan i samhället, där vi själva skriver och ställer vår egen agenda så är det ett måste att vi står än mer bredvid varandra. Detta betyder inte att vi ska arbeta med varandras frågor men stå axel mot axel, skriva gemensamma uttalanden, uppvakta politiken, mobilisera oss tillsammans där det behövs. Då är vi starkare och måste bli lyssnade på. Människovärdet är det samma för alla, oavsett vem du är eller kommer ifrån. Det är fundamentet med fotoutställningen Rom = Människa, avslutar Domino Kai.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-10-03