Skolverket vill slopa undervisningen om minoriteter från högstadiet

Skolverket har föreslagit att att undervisningen om de nationella minoriteterna tas bort från årskurs 7-9. Nu reagerar forskare i en debattartikel.

– Att trycka ner undervisningen till mellanstadiet är att osynliggöra det svenska kulturarvet, säger forskaren Thomas Nygren till SVT.

Läs hela artikeln här hos SVT.

Sedan 2011 är det obligatoriskt för elever i både mellan- och högstadiet att lära sig om Sveriges nationella minoriteters historia. Men i samband med att Skolverket nu gör om kurs- och ämnesplaner för grundskolan förslår verket att man tar bort kunskap om urfolket samerna och de nationella minoriteterna från högstadiet.Istället ska undervisningen om nationella minoriteter bli en del av samhällskunskapen i årskurs 4 till 6.
– Vi har sett att undervisningen om de nationella minoriteterna har legat lite här och där, i olika och ofta redan överbelastade ämnen. Vi har fått starka indikationer på att det blir fragmenterat och riskerar att sovras bort.

– Därför föreslår vi att man istället lägger det samlat i samhällsundervisningen på mellanstadiet, säger Anna Westerholm, enhetschef på Skolverkets läroplansavdelning, till Kulturnyheterna SVT:

Anna Westerholm håller med om att det kan finnas utmaningar med förslaget, samtidigt behöver utrymme frigöras från de ämnen som i dag är överbelastade.
– Det är sant att man ökar komplexiteten i undervisningen ju äldre eleverna blir, men det finns också en realitet. Ämnena är trånga, det är väldigt mycket som ska in. Vi har gjort bedömningen att det funkar att förlägga undervisningen på mellanstadienivå. Men återigen, vi är öppna för synpunkter som kan bidra till att vi gör ett klokt förslag.

Skolverket ska lämna in förslagen på reviderade ämnes- och kursplaner till regeringen i december, som ska ta beslut i frågan. 

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-10-04