Kulturkonferens 2019 i Luleå är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Riksteatern Norrbotten och Riksteatern.

Konferens; Rätten att berätta

Vilka förutsättningar har nationella minoriteter och Sveriges urfolk samerna att berätta sina historier på de nationella scenerna? Har alla scenkonstutövare i Sverige samma förutsättningar?

 

Konferensen Rätten att berätta hålls i Luleå den 14-15 november. Den vill synliggöra förutsättningarna, öka kunskapen om möjligheter och utmaningar samt bredda nätverken för att kunna bygga en starkare nationell scen där allas berättelser tar plats.

Kulturkonferensen 2019 bjuder in till två dagars kraftsamlande kring nationella minoriteters och urfolket samernas rätt att berätta.

Kulturkonferens program 2019 (uppdateras löpande)

Arrangörer är; Kulturenheten, Region Norrbotten i samarbete med Riksteatern och Riksteatern Norrbotten.

MALIN A JUNKKA

 

Sidan uppdaterad 2019-10-07