Artiklar

Uppdraget som ska stärka romska kvinnors egenmakt

Länsstyrelsen i Stockholm jobbar sedan i somras med ett nytt uppdrag att stärka romska kvinnors egenmakt och öka deras delaktighet och inflytande i samhället. Före årsskiftet hålls två nya träffar med fokus på erfarenhetsutbyte och utbildning.

Länsstyrelsen i Stockholm fick i juni ett nytt regeringsuppdrag. Uppdraget handlar dels om att dokumentera kunskap och erfarenheter från de kommuner som med statsbidrag bedrivit arbete för romsk inkludering,  dels om att genomföra kapacitetsstärkande insatser riktat mot romska flickor och kvinnor.

Det övergripande syftet med den senare delen av uppdraget handlar om att stärka romska kvinnors egenmakt och öka deras delaktighet och inflytande i samhället i stort.
- Inom ramen för uppdraget anordnade Länsstyrelsen i månadsskiftet augusti-september en nätverksträff för romska flickor och kvinnor från hela landet.  Tanken med nätverksträffen var att den skulle utgöra ett första steg i skapandet av förutsättningar för romska flickors och kvinnors organisering och delaktighet i samhällslivet, säger Ulrika Ankarberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Med utgångspunkt ur erfarenheterna från nätverksträffen kommer Länsstyrelsen att under hösten anordna två nya mindre träffar i centrala Stockholm, den ena med fokus på erfarenhetsutbyte och den andra, på utbildning.

Erfarenhetsutbytet kommer att äga rum 30 november och utbildningsdagen 14 december. Erfarenhetsutbytet är tänkt att vara en ny möjlighet till att samlas och nätverka, diskutera om hur man kan driva sina frågor tillsammans på olika nivåer. Utbildningsdagen kommer att ha ett mer praktiskt fokus och framförallt erbjuda konkret vägledning i hur man exempelvis bildar en förening eller ett företag.
- Förhoppningen är att träffarna ska ge inspiration, idéer och kunskap för att kunna driva strategin framåt, säger Ankarberg.

Länsstyrelsen välkomnar romska kvinnor från hela landet att anmäla sitt intresse och att bidra med sina erfarenheter, och planeringen ska vara ett samarbete mellan Länsstyrelsen och romska kvinnor. En referensgrupp per träff kommer att tillsättas.
- Vi ser fram emot att träffas under några spännande dagar i november och december, säger  Ankarberg.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2020-04-29