Nu ska de samiska språkens behov kartläggas

Den 12-14 november 2019 samlas ett 50-tal språkintresserade samer i Luleå för att tillsammans kartlägga de samiska språkens nuläge och behov. Kartläggningen ska bilda underlag för Sametingets framtida språkpolitiska arbete

I Sverige finns det i dag fem samiska språk med godkänt eget skriftspråk. Beroende på hur många talare språket har och hur mycket språkliga hjälpmedel och litteratur som finns, ser situationen olika ut. Flest talare har nordsamiska och det finns grammatikböcker, ordböcker och viss tillgång på litteratur på nordsamiska. För pitesamiska som blev godkänd som ett eget språk så sent som i år, ser situationen helt annorlunda ut.

Samtliga samiska språk anses dock, enligt Unescos nio kriterier, vara hotade eftersom en språkbytesprocess pågått så länge i Sverige. Svenskan har helt enkelt tagit över många arenor och många samer har förlorat sitt eget språk.

Varje år ger Sametinget ut en lägesrapport för de samiska språken i Sverige där situationen beskrivs och värderas utifrån Unescos nio kriterier för hur hotat språket är. I lägesrapporten för 2018 beskrivs till exempel bristen på lärare, tolkar och översättare samt bristen på tillräckligt bra skolundervisning i samiska för att nya språkarbetare ska kunna tillkomma.

Nu hoppas Sametinget få ett ännu bättre underlag för kommande lägesrapport. Därför har man vänt sig till språkintresserade samer som i två dagar ska får höra föredrag om urfolksspråk och språklig revitalisering i andra delar av världen. Konferensdeltagarna kommer att delas in i språkgrupper för nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska för att samtala och producera ett dokument där respektive språks nuläge och behov beskrivs. Kartläggningen ska bilda underlag för Sametingets framtida språkpolitiska arbete.

Seminariet är en del i de satsningar som Sametinget gör under Urfolksspråkåret. Språkseminariet startar klockan 13.00 tisdagen den 12 november på hotell Savoy i Luleå. Språknämndens ordförande Lars Miguel Utsi avslutar mötet klockan 11.50 torsdagen den 14 november. Detta enligt ett pressutskick.

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-11-13