Statsrådet Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl

De begär samråd

Företrädare för de nationella minoritetsspråken meänkieli och finska begär samråd med statsrådet Anna Ekström.

I ett pressmeddelande kan man läsa att "de är ytterst bekymrade över handlingsförlamningen och det assimilatoriska synsättet inom utbildning."

"För fyra år sedan framförde vi förslag till lösningar till de utmaningar som vi står inför. Dessa förslag framfördes till tidigare statsrådet Gustav Fridolin. I dag kan vi konstatera att utmaningarna kvarstår, nedan en kort sammanfattning:"

I pressutskicket räknar de upp bristerna;

  • Brister i modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk är inte åtgärdade.
  • Lärarutbildning och lärarfortbildning motsvarar inte rådande behov.
  • Det behövs en kraftfullare samordning och myndighetsstyrning inom utbildning.
  • För närvarande existerar knappt tvåspråkig undervisning.
  • Kunskapen om nationella minoriteter är fortfarande låg hos majoritetsbefolkningen.
  • Det saknas en utbildningsstrategi för minoritetsspråken.

Nu vill företrädarna för organisationerna ha besked om regeringen kommer att hantera betänkandet i dess helhet eller i delar och vilken tidsplan regeringen har i frågan.


Läs hela skrivelsen här!

MALIN A JUNKKA

Sidan uppdaterad 2019-11-22